Aanleiding is de schorsing door de gouverneur van het besluit waarin Leuven het bedrijf Vinobelga, waarvan Rik Daems aandeelhouder is, een opstalrecht toekende om op de Keizersberg een wijngaard aan te leggen.

Om belangenconflicten te vermijden tussen het persoonlijk belang en het belang van de gemeente stipuleert het desbetreffende artikel 27§2 van het Gemeentedecreet dat het voor een gemeenteraadslid verboden is rechtstreeks of onrechtstreeks met de gemeente of een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap een overeenkomst te sluiten of deel te nemen aan een gemeentelijke opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop. Een uitzondering wordt gemaakt als het gaat om een pure schenking. De gouverneur schorste de beslissing omdat Daems zaakvoerder en aandeelhouder van Vinobelga is. Alhoewel Daems en co alle kosten op zich zouden nemen vond de gouverneur dat er van een schenking geen sprake was.

'Precedent'

Volgens Daems is volgens deze strikte interpretatie ook elke overeenkomst tussen een gemeentebestuur en een vereniging waarin een gemeenteraadslid zetelt onwettelijk. "Als iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij de begroting, die wij hier vanavond bespreken, moet buitengaan zal er niet veel volk meer overblijven. Moest iemand klacht indienen krijg je nooit meer een begroting goedgekeurd. De uitspraak van de gouverneur heeft derhalve een grote precedentswaarde gecreëerd. Ik hoop dat de minister inziet dat deze interpretatie een gigantisch probleem schept en het decreet moeten worden aangepast om te vermijden dat gemeenten worden lam gelegd", aldus Daems.

Hij gaf het voorbeeld van het Groene raadslid David Dessers die als werknemer tewerkgesteld is bij de vzw Wereldfeest die voor een deel betoelaagd wordt door de stad Leuven. "Dit is een toelage die nog tien keer onwettelijker is dan mijn zaak", aldus Daems. Verwijzend naar de kritiek van Groen op de overeenkomst tussen de stad en zijn bedrijf over de wijngaard stelde Daems 'dat deze partij kennelijk met twee maten en gewichten meet'. Dessers repliceerde dat hij na zijn verkiezing contact opnam met de bevoegde schepen Mohamed Ridouani (SP.A) en met hem enkele afspraken gemaakt had. Zo werd afgesproken dat Dessers zich nooit uitspreekt over budgetten voor ontwikkelingssamenwerking. Het is uit deze budgetten dat de vzw Wereldfeest gesubsidieerd wordt.

(Belga/RR)

Aanleiding is de schorsing door de gouverneur van het besluit waarin Leuven het bedrijf Vinobelga, waarvan Rik Daems aandeelhouder is, een opstalrecht toekende om op de Keizersberg een wijngaard aan te leggen. Om belangenconflicten te vermijden tussen het persoonlijk belang en het belang van de gemeente stipuleert het desbetreffende artikel 27§2 van het Gemeentedecreet dat het voor een gemeenteraadslid verboden is rechtstreeks of onrechtstreeks met de gemeente of een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap een overeenkomst te sluiten of deel te nemen aan een gemeentelijke opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop. Een uitzondering wordt gemaakt als het gaat om een pure schenking. De gouverneur schorste de beslissing omdat Daems zaakvoerder en aandeelhouder van Vinobelga is. Alhoewel Daems en co alle kosten op zich zouden nemen vond de gouverneur dat er van een schenking geen sprake was. Volgens Daems is volgens deze strikte interpretatie ook elke overeenkomst tussen een gemeentebestuur en een vereniging waarin een gemeenteraadslid zetelt onwettelijk. "Als iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij de begroting, die wij hier vanavond bespreken, moet buitengaan zal er niet veel volk meer overblijven. Moest iemand klacht indienen krijg je nooit meer een begroting goedgekeurd. De uitspraak van de gouverneur heeft derhalve een grote precedentswaarde gecreëerd. Ik hoop dat de minister inziet dat deze interpretatie een gigantisch probleem schept en het decreet moeten worden aangepast om te vermijden dat gemeenten worden lam gelegd", aldus Daems. Hij gaf het voorbeeld van het Groene raadslid David Dessers die als werknemer tewerkgesteld is bij de vzw Wereldfeest die voor een deel betoelaagd wordt door de stad Leuven. "Dit is een toelage die nog tien keer onwettelijker is dan mijn zaak", aldus Daems. Verwijzend naar de kritiek van Groen op de overeenkomst tussen de stad en zijn bedrijf over de wijngaard stelde Daems 'dat deze partij kennelijk met twee maten en gewichten meet'. Dessers repliceerde dat hij na zijn verkiezing contact opnam met de bevoegde schepen Mohamed Ridouani (SP.A) en met hem enkele afspraken gemaakt had. Zo werd afgesproken dat Dessers zich nooit uitspreekt over budgetten voor ontwikkelingssamenwerking. Het is uit deze budgetten dat de vzw Wereldfeest gesubsidieerd wordt.(Belga/RR)