N-VA wijst in een reactie op de nakende overkapping van de Antwerpse Ring en op het actieplan dat samen met de Vlaamse overheid en het Havenbedrijf werd uitgewerkt met meer dan honderd maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De meest gekende is de lage-emissiezone (LEZ). "Na een studie van VITO en meetresultaten van VMM, bevestigt nu ook 'CurieuzeNeuzen' dat onze LEZ werkt, want waar ze van kracht is, daalt de stikstofdioxideconcentratie. Er loopt momenteel een studie naar de haalbaarheid en impact van een uitbreiding van de LEZ", zegt schepen voor Leefmilieu Nabila Ait Daoud (N-VA). Philippe De Backer (Open Vld) ziet de Ring, de slechte doorstroming en de haven als pijnpunten. "Laten we dit aanpakken met de overkapping, een autoluw centrum waarbij leveringen door zwaar vrachtverkeer buiten de schooluren in venstertijden gebeuren en de LEZ op de Noordzee en Schelde." Sp.a-lijsttrekker Jinnih Beels vindt de resultaten van CurieuzeNeuzen meer dan zorgwekkend en meent dat er meer dan een tandje moet worden bijgestoken. "Het is intussen schuldig verzuim om niet te investeren in beter geïsoleerde huizen, een ander mobiliteitsbeleid en andere energievormen die voorhanden zijn maar om ideologische redenen niet worden ingezet." CD&V-lijsttrekker Kris Peeters vindt dat er een luchtmeester moet worden aangesteld. "Deze Antwerpenaar kan inwoners en betrokkenen verenigen en het stadsbestuur uitdagen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarnaast dringt intense samenwerking met andere steden en gemeenten zich op. Luchtkwaliteit stopt niet aan de grens van de stad, daarom moeten we grenzen openbreken en samen acties uittekenen." (Belga)

N-VA wijst in een reactie op de nakende overkapping van de Antwerpse Ring en op het actieplan dat samen met de Vlaamse overheid en het Havenbedrijf werd uitgewerkt met meer dan honderd maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De meest gekende is de lage-emissiezone (LEZ). "Na een studie van VITO en meetresultaten van VMM, bevestigt nu ook 'CurieuzeNeuzen' dat onze LEZ werkt, want waar ze van kracht is, daalt de stikstofdioxideconcentratie. Er loopt momenteel een studie naar de haalbaarheid en impact van een uitbreiding van de LEZ", zegt schepen voor Leefmilieu Nabila Ait Daoud (N-VA). Philippe De Backer (Open Vld) ziet de Ring, de slechte doorstroming en de haven als pijnpunten. "Laten we dit aanpakken met de overkapping, een autoluw centrum waarbij leveringen door zwaar vrachtverkeer buiten de schooluren in venstertijden gebeuren en de LEZ op de Noordzee en Schelde." Sp.a-lijsttrekker Jinnih Beels vindt de resultaten van CurieuzeNeuzen meer dan zorgwekkend en meent dat er meer dan een tandje moet worden bijgestoken. "Het is intussen schuldig verzuim om niet te investeren in beter geïsoleerde huizen, een ander mobiliteitsbeleid en andere energievormen die voorhanden zijn maar om ideologische redenen niet worden ingezet." CD&V-lijsttrekker Kris Peeters vindt dat er een luchtmeester moet worden aangesteld. "Deze Antwerpenaar kan inwoners en betrokkenen verenigen en het stadsbestuur uitdagen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarnaast dringt intense samenwerking met andere steden en gemeenten zich op. Luchtkwaliteit stopt niet aan de grens van de stad, daarom moeten we grenzen openbreken en samen acties uittekenen." (Belga)