Momenteel mogen cultuurevenementen indoor honderd bezoekers ontvangen en outdoor tweehonderd. Dat is volgens de sector niet financieel rendabel. Verschillende gemeenten hebben daarbovenop alle evenementen verboden. Volgens de crisiscel gaat het in totaal om 91 gemeenten. De sector brengt in herinnering dat het draaiboek dat ze heeft opgesteld om voorstellingen weer veilig te laten doorgaan, positief werd ontvangen door de minister van Cultuur. "Ondanks al het harde werk en de garanties dat onze voorstellingen coronaproof kunnen verlopen, besliste de Veiligheidsraad om - zonder overleg - de sectorgids naast zich neer te leggen, de bezoekersaantallen te halveren en de voltallige sector een maximum aantal bezoekers op te leggen", hekelt de crisiscel. De kunstensector vraagt nu om voor een 'logisch' aantal mensen te mogen spelen. Een percentage dat rekening houdt met de grootte van de zaal, de afstandsregels en het protocol in de sectorgids. De sector vraagt onmiddellijk overleg met de betrokken politici. In de crisiscel zitten onder meer het Live Sector Overleg, het Overleg Kunstenorganisaties (oKo) en de Artiestencoalitie. (Belga)

Momenteel mogen cultuurevenementen indoor honderd bezoekers ontvangen en outdoor tweehonderd. Dat is volgens de sector niet financieel rendabel. Verschillende gemeenten hebben daarbovenop alle evenementen verboden. Volgens de crisiscel gaat het in totaal om 91 gemeenten. De sector brengt in herinnering dat het draaiboek dat ze heeft opgesteld om voorstellingen weer veilig te laten doorgaan, positief werd ontvangen door de minister van Cultuur. "Ondanks al het harde werk en de garanties dat onze voorstellingen coronaproof kunnen verlopen, besliste de Veiligheidsraad om - zonder overleg - de sectorgids naast zich neer te leggen, de bezoekersaantallen te halveren en de voltallige sector een maximum aantal bezoekers op te leggen", hekelt de crisiscel. De kunstensector vraagt nu om voor een 'logisch' aantal mensen te mogen spelen. Een percentage dat rekening houdt met de grootte van de zaal, de afstandsregels en het protocol in de sectorgids. De sector vraagt onmiddellijk overleg met de betrokken politici. In de crisiscel zitten onder meer het Live Sector Overleg, het Overleg Kunstenorganisaties (oKo) en de Artiestencoalitie. (Belga)