Het onderzoek maakt deel uit van Move It Kanal, een breder Brussels stadsproject, dat de cultuurparticipatie van Brusselse jongeren in de kanaalzone wil stimuleren. Aan het onderzoek namen meer dan 50 jongeren tussen 11 en 22 jaar en 20 leerkrachten, jeugd- en cultuurwerkers uit Brussel deel. Uit de interviews en focusgroepen blijkt dat de jongeren op hun eigen informele manier culturele praktijken ontwikkelen naast de meer traditionele cultuursector. Die traditionele cultuursector heeft het steeds moeilijker om in te spelen op de leefwereld van de jongeren. "Culturele actoren kunnen inzetten op rolmodellen en peer-to-peermethodes. Maar het is ook belangrijk jongeren meer inspraak te verlenen", stelt Hanne Stevens, onderzoeker aan de Erasmushogeschool Brussel. Dat kan onder meer door het gebruik van games en andere digitale media voor een betere omkadering van een cultureel bezoek. Daarnaast is er ook een rol weggelegd voor jeugdwerkers en leerkrachten, samen met de culturele spelers. "Die samenwerking verloopt niet altijd even vlot. Voor jeugdwerkers overheerst bijvoorbeeld vaak het sociale aspect van een project, maar voor culturele spelers is dat eerder het artistieke aspect", aldus Stevens. (Belga)

Het onderzoek maakt deel uit van Move It Kanal, een breder Brussels stadsproject, dat de cultuurparticipatie van Brusselse jongeren in de kanaalzone wil stimuleren. Aan het onderzoek namen meer dan 50 jongeren tussen 11 en 22 jaar en 20 leerkrachten, jeugd- en cultuurwerkers uit Brussel deel. Uit de interviews en focusgroepen blijkt dat de jongeren op hun eigen informele manier culturele praktijken ontwikkelen naast de meer traditionele cultuursector. Die traditionele cultuursector heeft het steeds moeilijker om in te spelen op de leefwereld van de jongeren. "Culturele actoren kunnen inzetten op rolmodellen en peer-to-peermethodes. Maar het is ook belangrijk jongeren meer inspraak te verlenen", stelt Hanne Stevens, onderzoeker aan de Erasmushogeschool Brussel. Dat kan onder meer door het gebruik van games en andere digitale media voor een betere omkadering van een cultureel bezoek. Daarnaast is er ook een rol weggelegd voor jeugdwerkers en leerkrachten, samen met de culturele spelers. "Die samenwerking verloopt niet altijd even vlot. Voor jeugdwerkers overheerst bijvoorbeeld vaak het sociale aspect van een project, maar voor culturele spelers is dat eerder het artistieke aspect", aldus Stevens. (Belga)