"Financiële hulp is onontbeerlijk in deze erg extreme context voor de culturele actoren. Die zal nooit het recht op werk voor artiesten en medewerkers in de sector vervangen, noch de maanden werk en de geannuleerde voorstellingen", stelt de minister in een mededeling. De steun, waarvan het bedrag nog niet vastligt, komt bovenop de 100 miljoen euro die de Franse Gemeenschap reeds heeft uitgetrokken om de culturele actoren te helpen. De steun moet het verlies aan recettes en aan inkomsten van de kunstenaars en technici compenseren. Daarnaast is er ook financiering voor opnames van theatervoorstellingen en concerten voorzien, zoals reeds in de herfst van 2020 het geval was in partnerschap met de RTBF. De maatregelen zullen binnenkort door de regering worden goedgekeurd. (Belga)

"Financiële hulp is onontbeerlijk in deze erg extreme context voor de culturele actoren. Die zal nooit het recht op werk voor artiesten en medewerkers in de sector vervangen, noch de maanden werk en de geannuleerde voorstellingen", stelt de minister in een mededeling. De steun, waarvan het bedrag nog niet vastligt, komt bovenop de 100 miljoen euro die de Franse Gemeenschap reeds heeft uitgetrokken om de culturele actoren te helpen. De steun moet het verlies aan recettes en aan inkomsten van de kunstenaars en technici compenseren. Daarnaast is er ook financiering voor opnames van theatervoorstellingen en concerten voorzien, zoals reeds in de herfst van 2020 het geval was in partnerschap met de RTBF. De maatregelen zullen binnenkort door de regering worden goedgekeurd. (Belga)