Sinds zijn oprichting in 2006 geeft CultuurInvest het financieel advies en zakelijke coaching aan cultuurondernemingen en investeerde het bijna 12 miljoen euro in 70 ondernemingen uit de culturele sector. Daarnaast geeft CultuurInvest, dat ressorteert onder de Vlaamse Participatiemaatschappij (PMV), financieel advies aan cultuurondernemingen.

De resultaten van die investeringen blijven echter onder de verwachtingen, blijkt uit een recente evaluatie die De Tijd kon inkijken. De dubbele functie van het fonds leidt tot onduidelijkheid. Bovendien verschillen de overheid en PMV onderling in hun visie over de doelstelling van CultuurInvest. Ondanks de tiende verjaardag van CultuurInvest 'is bijsturen meer aan de orde dan vieren', concludeert Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser (N-VA) in De Tijd.

De belangrijkste opmerking uit de studie is dat het multiplicatoreffect van de investeringen te laag is in vergelijking met andere investeringsfondsen. Zeker voor de erg ruime beheersvergoeding die Cultuurinvest krijgt. Daarnaast wijzen de auteurs erop dat enkel ondernemingen met een voldoende groot marktpotentieel geholpen worden. 'De 'echte' cultuurinstellingen die nood hebben aan kleinere bedragen, vallen uit de boot', reageert Coudyser op de bevindingen.

'Hoop alle ondernemingen te bereiken'

Het is niet de eerste keer dat CultuurInvest in opspraak komt. In 2010 bleek uit een eerste evaluatie al dat de investeringen uit het fonds niet genoeg opleverden. 'CultuurInvest werkt niet naar behoren', besloot toenmalig Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). Ondanks bijsturingen in het daaropvolgende jaar blijken de tekortkomingen nu nog steeds weggewerkt.

Minister van Cultuur Gatz bevestigt de conclusies van het rapport. De minister wil het fonds op termijn laten opgaan in de Cultuurbank. Dat fonds werd in februari opgericht, ook in de schoot van PMV. Het verleent microkredieten en leningen aan kleinere ondernemingen uit de culturele sector. Met deze combinatie hoopt de minister alle ondernemingen te bereiken. Hoe dat in de praktijk zal gebeuren, is echter nog niet duidelijk.

Daarnaast wil de minister ook een Cultuurloket oprichten, dat zich meer zal richten op de coachingtaak. (JVL)

Sinds zijn oprichting in 2006 geeft CultuurInvest het financieel advies en zakelijke coaching aan cultuurondernemingen en investeerde het bijna 12 miljoen euro in 70 ondernemingen uit de culturele sector. Daarnaast geeft CultuurInvest, dat ressorteert onder de Vlaamse Participatiemaatschappij (PMV), financieel advies aan cultuurondernemingen.De resultaten van die investeringen blijven echter onder de verwachtingen, blijkt uit een recente evaluatie die De Tijd kon inkijken. De dubbele functie van het fonds leidt tot onduidelijkheid. Bovendien verschillen de overheid en PMV onderling in hun visie over de doelstelling van CultuurInvest. Ondanks de tiende verjaardag van CultuurInvest 'is bijsturen meer aan de orde dan vieren', concludeert Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser (N-VA) in De Tijd. De belangrijkste opmerking uit de studie is dat het multiplicatoreffect van de investeringen te laag is in vergelijking met andere investeringsfondsen. Zeker voor de erg ruime beheersvergoeding die Cultuurinvest krijgt. Daarnaast wijzen de auteurs erop dat enkel ondernemingen met een voldoende groot marktpotentieel geholpen worden. 'De 'echte' cultuurinstellingen die nood hebben aan kleinere bedragen, vallen uit de boot', reageert Coudyser op de bevindingen. Het is niet de eerste keer dat CultuurInvest in opspraak komt. In 2010 bleek uit een eerste evaluatie al dat de investeringen uit het fonds niet genoeg opleverden. 'CultuurInvest werkt niet naar behoren', besloot toenmalig Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). Ondanks bijsturingen in het daaropvolgende jaar blijken de tekortkomingen nu nog steeds weggewerkt. Minister van Cultuur Gatz bevestigt de conclusies van het rapport. De minister wil het fonds op termijn laten opgaan in de Cultuurbank. Dat fonds werd in februari opgericht, ook in de schoot van PMV. Het verleent microkredieten en leningen aan kleinere ondernemingen uit de culturele sector. Met deze combinatie hoopt de minister alle ondernemingen te bereiken. Hoe dat in de praktijk zal gebeuren, is echter nog niet duidelijk.Daarnaast wil de minister ook een Cultuurloket oprichten, dat zich meer zal richten op de coachingtaak. (JVL)