Tommelein verwees naar Nederland waar uit een onderzoek blijkt dat er een zeer groot draagvlak is voor een hardere aanpak van sociale fraude. Het parlement bespreekt vandaag overigens een voorstel om de sociale fraudeurs naast de terugbetaling ook een boete van hetzelfde bedrag op te leggen. Crombez ziet echter geen heil in een vertienvoudiging van de boetes zoals in Nederland vanaf volgend jaar van kracht wordt omdat de meeste fraudeurs dat niet kunnen betalen. De staatssecretaris wees erop dat een recidivist vandaag reeds een uitsluiting gedurende een aantal weken riskeert, gemoduleerd naargelang de ernst van de fraude of van het recidiverend karakter daarvan. De maximale straf voor sociale fraude loopt vandaag op tot een gevangenisstraf van drie jaar en/of een boete tot 36.000 euro. Hij verwees ook naar de plannen die hij met zijn collega Maggie De Block deze week aankondigde inzake de risicoprofielen en koppeling van de databanken, met steun van de OCMW's bij de risico-analyses. (OSN)

Tommelein verwees naar Nederland waar uit een onderzoek blijkt dat er een zeer groot draagvlak is voor een hardere aanpak van sociale fraude. Het parlement bespreekt vandaag overigens een voorstel om de sociale fraudeurs naast de terugbetaling ook een boete van hetzelfde bedrag op te leggen. Crombez ziet echter geen heil in een vertienvoudiging van de boetes zoals in Nederland vanaf volgend jaar van kracht wordt omdat de meeste fraudeurs dat niet kunnen betalen. De staatssecretaris wees erop dat een recidivist vandaag reeds een uitsluiting gedurende een aantal weken riskeert, gemoduleerd naargelang de ernst van de fraude of van het recidiverend karakter daarvan. De maximale straf voor sociale fraude loopt vandaag op tot een gevangenisstraf van drie jaar en/of een boete tot 36.000 euro. Hij verwees ook naar de plannen die hij met zijn collega Maggie De Block deze week aankondigde inzake de risicoprofielen en koppeling van de databanken, met steun van de OCMW's bij de risico-analyses. (OSN)