Het uitgangspunt voor het 82 bladzijden tellend boek is dat mensen de voorbije 35 jaar hard hebben gewerkt, maar te weinig hebben teruggekregen, of het nu gaat om loon, tijd of pensioen. "Het heeft bij veel mensen het vertrouwen in ons systeem gebroken", stelt Crombez vast. Ze zijn "gedisconnecteerd" van de maatschappij. Daarom is volgens hem de tijd aangebroken om de regels te resetten (in computertaal op Ctrl+Alt+Del drukken) en buiten de bestaande systemen te denken. De socialistische voorzitter wil komaf maken met de gewoonte om steevast in discussies te vervallen in functie van partijprogramma's en de komende verkiezingen. Dat heeft immers tot gevolg gehad dat er "veel koterij" is bijgebouwd om het bestaande systeem te handhaven, maar waarbij nooit een debat op gang is gekomen om het systeem zelf te herdenken. Een voorbeeld van zo'n shift ziet Crombez in de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid. Daarbij herdenkt hij de loopbaan vanuit het perspectief van een achttienjarige. Het concept jongerenwerkloosheid bestaat daarin niet meer. De idee is dat iemand werkt, studeert, stage loopt of ervaring opdoet en daarvoor tussen 18 en 23 jaar een basisloon krijgt als rugzak. In plaats van af te bouwen van 38 uren per week en een loopbaan van 45 jaar, stelt Crombez voor op te bouwen van een basisrecht van 30 uur per week en een loopbaan van 42 jaar. Wie meer presteert, verdient extra geld of tijd tijdens de loopbaan. Voor diegenen die niet (kunnen) werken, voorziet Crombez een basisloon dat beschermt tegen armoede. Daar moet dan wel werkbereidheid tegenover staan. De sp.a'er plaatst bewust geen cijfer tegenover dat basisloon. "Mocht ik een cijfer neerleggen, dan zou ik het niet menen als ik zeg dat ik een debat wil", redeneert Crombez. (Belga)

Het uitgangspunt voor het 82 bladzijden tellend boek is dat mensen de voorbije 35 jaar hard hebben gewerkt, maar te weinig hebben teruggekregen, of het nu gaat om loon, tijd of pensioen. "Het heeft bij veel mensen het vertrouwen in ons systeem gebroken", stelt Crombez vast. Ze zijn "gedisconnecteerd" van de maatschappij. Daarom is volgens hem de tijd aangebroken om de regels te resetten (in computertaal op Ctrl+Alt+Del drukken) en buiten de bestaande systemen te denken. De socialistische voorzitter wil komaf maken met de gewoonte om steevast in discussies te vervallen in functie van partijprogramma's en de komende verkiezingen. Dat heeft immers tot gevolg gehad dat er "veel koterij" is bijgebouwd om het bestaande systeem te handhaven, maar waarbij nooit een debat op gang is gekomen om het systeem zelf te herdenken. Een voorbeeld van zo'n shift ziet Crombez in de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid. Daarbij herdenkt hij de loopbaan vanuit het perspectief van een achttienjarige. Het concept jongerenwerkloosheid bestaat daarin niet meer. De idee is dat iemand werkt, studeert, stage loopt of ervaring opdoet en daarvoor tussen 18 en 23 jaar een basisloon krijgt als rugzak. In plaats van af te bouwen van 38 uren per week en een loopbaan van 45 jaar, stelt Crombez voor op te bouwen van een basisrecht van 30 uur per week en een loopbaan van 42 jaar. Wie meer presteert, verdient extra geld of tijd tijdens de loopbaan. Voor diegenen die niet (kunnen) werken, voorziet Crombez een basisloon dat beschermt tegen armoede. Daar moet dan wel werkbereidheid tegenover staan. De sp.a'er plaatst bewust geen cijfer tegenover dat basisloon. "Mocht ik een cijfer neerleggen, dan zou ik het niet menen als ik zeg dat ik een debat wil", redeneert Crombez. (Belga)