SP.A-parlementslid en gewezen staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez vindt het niet kunnen dat de fiscus de aangiftes van inkomens uit buitenlandse constructies niet zou mogen gebruiken voor extra controles. Volgens de krant De Standaard staat dat in een wetsontwerp over de invoering van de zogeheten kaaimantaks. Crombez vraagt zich af "wie de regering eigenlijk wil beschermen".

Eerste aangifte niet gebruiken

Met de kaaimantaks - of doorkijktaks - wil de re­gering door buitenlandse con­structies heen kijken om het kapitaal te belasten dat erach­ter zit. Het kapitaal dat in zo'n con­structie verstopt zit, hoeft niet per se zwart te zijn, maar dat kan wel het geval zijn. Het zou echter niet de bedoeling zijn dat de fiscus dat meteen gaat onderzoeken.

"Aan de controlediensten wordt gevraagd om een eerste aangifte van de doorkijkbelasting niet te hanteren als een criterium bij datamining of bij de selectie van fiscale controles", citeert De Standaard de memorie van toelichting bij de wettekst die de kaaimantaks moet invoeren.

'Wie wil regering beschermen?'

Crombez, staatssecretaris voor fraudebestrijding in de vorige regering, is daar niet over te spreken. "Als wij zeggen dat deze regering niet aan fraudebestrijding doet, verdedigt ze zich altijd met de kaaimantaks die er zou komen. Maar nu zou die informatie niet gebruikt mogen worden voor controles. Dat lijkt op een kaaiman zonder tanden", zegt hij.

De socialist vraagt zich af wie de regering hiermee wil beschermen. "Het ziet ernaar uit dat de financiële sector en de fiscale advocaten hier mee aan geschreven hebben", zegt Crombez. "Elke maand wordt vanuit deze regering de boodschap gegeven aan grote fraudeurs dat ze zich niet teveel zorgen moeten maken". (Belga/WB)

SP.A-parlementslid en gewezen staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez vindt het niet kunnen dat de fiscus de aangiftes van inkomens uit buitenlandse constructies niet zou mogen gebruiken voor extra controles. Volgens de krant De Standaard staat dat in een wetsontwerp over de invoering van de zogeheten kaaimantaks. Crombez vraagt zich af "wie de regering eigenlijk wil beschermen". Met de kaaimantaks - of doorkijktaks - wil de re­gering door buitenlandse con­structies heen kijken om het kapitaal te belasten dat erach­ter zit. Het kapitaal dat in zo'n con­structie verstopt zit, hoeft niet per se zwart te zijn, maar dat kan wel het geval zijn. Het zou echter niet de bedoeling zijn dat de fiscus dat meteen gaat onderzoeken. "Aan de controlediensten wordt gevraagd om een eerste aangifte van de doorkijkbelasting niet te hanteren als een criterium bij datamining of bij de selectie van fiscale controles", citeert De Standaard de memorie van toelichting bij de wettekst die de kaaimantaks moet invoeren. Crombez, staatssecretaris voor fraudebestrijding in de vorige regering, is daar niet over te spreken. "Als wij zeggen dat deze regering niet aan fraudebestrijding doet, verdedigt ze zich altijd met de kaaimantaks die er zou komen. Maar nu zou die informatie niet gebruikt mogen worden voor controles. Dat lijkt op een kaaiman zonder tanden", zegt hij. De socialist vraagt zich af wie de regering hiermee wil beschermen. "Het ziet ernaar uit dat de financiële sector en de fiscale advocaten hier mee aan geschreven hebben", zegt Crombez. "Elke maand wordt vanuit deze regering de boodschap gegeven aan grote fraudeurs dat ze zich niet teveel zorgen moeten maken". (Belga/WB)