Aanleiding was de undercoverreportage van Pano die serieuze pijnpunten in de commerciële zorgcentra blootlegde. De Vlaamse socialisten willen af van winstmaximalisatie in de ouderenzorg. 'De jacht op winst brengt de betaalbaarheid en de kwaliteit van onze ouderenzorg in gevaar', schreef zijn partijgenoot en Vlaams parlementslid Kurt De Loor eerder in een opiniestuk op Knack.be.

In De Zevende Dag benadrukte Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) dat vennootschappen al langer dan vandaag zorgcentra uitbaten en ontkende dat de overheid zich terugtrekt uit de zorg. 'Er is nog nooit zoveel geïnvesteerd in de residentiële zorg', aldus Vandeurzen. Hij herhaalde dat hij een plan klaarheeft met acties om de ambitie van een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg te kunnen realiseren. Hij wil ook een protocolakkoord met wederzijdse engagementen afsluiten met de sector.

Aanleiding was de undercoverreportage van Pano die serieuze pijnpunten in de commerciële zorgcentra blootlegde. De Vlaamse socialisten willen af van winstmaximalisatie in de ouderenzorg. 'De jacht op winst brengt de betaalbaarheid en de kwaliteit van onze ouderenzorg in gevaar', schreef zijn partijgenoot en Vlaams parlementslid Kurt De Loor eerder in een opiniestuk op Knack.be.In De Zevende Dag benadrukte Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) dat vennootschappen al langer dan vandaag zorgcentra uitbaten en ontkende dat de overheid zich terugtrekt uit de zorg. 'Er is nog nooit zoveel geïnvesteerd in de residentiële zorg', aldus Vandeurzen. Hij herhaalde dat hij een plan klaarheeft met acties om de ambitie van een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg te kunnen realiseren. Hij wil ook een protocolakkoord met wederzijdse engagementen afsluiten met de sector.