De regering heeft beslist om de controle op sociale fraude op te drijven door een efficiëntere procedure en meer inspecteurs voor sociale fraude aan te werven, bovenop de 276 mensen die eerder al voor de fiscale fraude werden toegewezen, verduidelijkt Crombez aan Belga.

Dat de strijd tegen de werkloosheidsfraude succesvol is, blijkt uit de gerecupereerde bedragen van onterecht verkregen werkloosheidsuitkeringen. Van 2007 tot 2010 stegen die van 48,6 tot 68,1 miljoen euro. Dat wil niet zeggen dat de werkloosheidsfraude is toegenomen, wel dat de strijd ertegen vruchten afwerpt, aldus John Crombez.

Negen procent meer controles

Uit de cijfers van de RVA blijkt ook dat de controles van de RVA over de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt tussen 2007 en 2010 met negen procent gestegen is. Daarbij valt op dat de aantallen in Vlaanderen in die periode met 27 procent afnamen, van 12.4479 tot 9.094, terwijl de controles in Wallonië met 72 procent toenamen van 6.488 tot 11.171 en in Brussel met 31 procent van 1.896 tot 2.479.

Ook naar statuut toe steeg het aantal controles via het kruisen van de verschillende databanken. Terwijl het bij de mensen in loondienst ging om een toename van 26 procent tot 33.032 controles, steeg het aantal controles bij de zelfstandigen met 334 procent tot 21.986.

276 bijkomende controleurs

John Crombez wijst er zijn liberale stadsgenoot, Senaatsfractieleider Bart Tommelein, ook op dat de 276 bijkomende controleurs waarover hij spreekt door de regering werden toegewezen aan de FOD Financiën, dus voor de strijd tegen de fiscale fraude.

Wat de sociale fraude betreft, heeft de regering beslist om ook de inspanningen op dat vlak te verhogen. Hoeveel mensen dat er zullen bijkomen, staat nog niet vast, maar er komt een efficiëntere procedure voor de sociale controle, onder meer door de sociale inspecteurs de mogelijkheid te geven elektronische processen-verbaal op te stellen. (Belga/SD)

De regering heeft beslist om de controle op sociale fraude op te drijven door een efficiëntere procedure en meer inspecteurs voor sociale fraude aan te werven, bovenop de 276 mensen die eerder al voor de fiscale fraude werden toegewezen, verduidelijkt Crombez aan Belga.Dat de strijd tegen de werkloosheidsfraude succesvol is, blijkt uit de gerecupereerde bedragen van onterecht verkregen werkloosheidsuitkeringen. Van 2007 tot 2010 stegen die van 48,6 tot 68,1 miljoen euro. Dat wil niet zeggen dat de werkloosheidsfraude is toegenomen, wel dat de strijd ertegen vruchten afwerpt, aldus John Crombez.Negen procent meer controlesUit de cijfers van de RVA blijkt ook dat de controles van de RVA over de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt tussen 2007 en 2010 met negen procent gestegen is. Daarbij valt op dat de aantallen in Vlaanderen in die periode met 27 procent afnamen, van 12.4479 tot 9.094, terwijl de controles in Wallonië met 72 procent toenamen van 6.488 tot 11.171 en in Brussel met 31 procent van 1.896 tot 2.479.Ook naar statuut toe steeg het aantal controles via het kruisen van de verschillende databanken. Terwijl het bij de mensen in loondienst ging om een toename van 26 procent tot 33.032 controles, steeg het aantal controles bij de zelfstandigen met 334 procent tot 21.986.276 bijkomende controleursJohn Crombez wijst er zijn liberale stadsgenoot, Senaatsfractieleider Bart Tommelein, ook op dat de 276 bijkomende controleurs waarover hij spreekt door de regering werden toegewezen aan de FOD Financiën, dus voor de strijd tegen de fiscale fraude. Wat de sociale fraude betreft, heeft de regering beslist om ook de inspanningen op dat vlak te verhogen. Hoeveel mensen dat er zullen bijkomen, staat nog niet vast, maar er komt een efficiëntere procedure voor de sociale controle, onder meer door de sociale inspecteurs de mogelijkheid te geven elektronische processen-verbaal op te stellen. (Belga/SD)