In Terzake verzekerde Crombez woensdagavond dat ook Gents burgemeester Daniël Termont achter het initiatief staat.

Belangrijkste maatregel is dat Crombez de vergoedingen van de mandatarissen - burgemeesters, parlementsleden, enzovoort - wil plafonneren op 6.600 euro netto per maand. Na de volgende verkiezingen moet daar zelfs nog vierhonderd euro af. Burgemeesters en schepenen die in intercommunales zetelen, mogen daar niet langer voor worden betaald, omdat die bezigheden deel uitmaken van hun job.

Alle sp.a-mandatarissen zullen voortaan hun bezigheden en de vergoedingen die daar tegenover staan moeten publiceren op de sp.a-website. Naast het hoofdberoep en wat daar wettelijk uit voortvloeit mogen er maar drie mandaten meer worden uitgeoefend. Wie daarvan wil afwijken moet toestemming vragen aan de deontologische commissie.

Het aantal mandaten in de intercommunales en aanverwanten moet bovendien fors naar omlaag,. De regel van minstens één bestuurder per gemeente is niet langer houdbaar, vindt de partij. Alle gemeenten zijn immers vertegenwoordigd in de algemene vergadering.

De regels moeten nog worden goedgekeurd op het partijcongres volgende maand. "We zullen pas op het congres weten hoe groot de steun is", zei de voorzitter in Terzake op Canvas. Tijdens die bijeenkomst kan de tekst nog worden geamendeerd, maar: "als mijn leden dit massaal niet zien zitten, heb ik een probleem als voorzitter".

Bekijk hier het interview in Terzake:

In Terzake verzekerde Crombez woensdagavond dat ook Gents burgemeester Daniël Termont achter het initiatief staat.Belangrijkste maatregel is dat Crombez de vergoedingen van de mandatarissen - burgemeesters, parlementsleden, enzovoort - wil plafonneren op 6.600 euro netto per maand. Na de volgende verkiezingen moet daar zelfs nog vierhonderd euro af. Burgemeesters en schepenen die in intercommunales zetelen, mogen daar niet langer voor worden betaald, omdat die bezigheden deel uitmaken van hun job. Alle sp.a-mandatarissen zullen voortaan hun bezigheden en de vergoedingen die daar tegenover staan moeten publiceren op de sp.a-website. Naast het hoofdberoep en wat daar wettelijk uit voortvloeit mogen er maar drie mandaten meer worden uitgeoefend. Wie daarvan wil afwijken moet toestemming vragen aan de deontologische commissie. Het aantal mandaten in de intercommunales en aanverwanten moet bovendien fors naar omlaag,. De regel van minstens één bestuurder per gemeente is niet langer houdbaar, vindt de partij. Alle gemeenten zijn immers vertegenwoordigd in de algemene vergadering. De regels moeten nog worden goedgekeurd op het partijcongres volgende maand. "We zullen pas op het congres weten hoe groot de steun is", zei de voorzitter in Terzake op Canvas. Tijdens die bijeenkomst kan de tekst nog worden geamendeerd, maar: "als mijn leden dit massaal niet zien zitten, heb ik een probleem als voorzitter".