Belangrijkste maatregel is dat Crombez de vergoedingen van de mandatarissen wil plafonneren op 6.600 euro bruto per maand. Na de volgende verkiezingen moet daar zelfs nog vierhonderd euro af. Burgemeesters en schepenen die in intercommunales zetelen, mogen daar niet langer voor worden betaald, omdat die bezigheden deel uitmaken van hun job. Alle sp.a-mandatarissen zullen voortaan hun bezigheden en de vergoedingen die daar tegenover staan, moeten publiceren op de sp.a-website. Het aantal mandaten in de intercommunales en aanverwanten moet bovendien fors naar omlaag. De regels moeten nog worden goedgekeurd op het partijcongres volgende maand. (Belga)

Belangrijkste maatregel is dat Crombez de vergoedingen van de mandatarissen wil plafonneren op 6.600 euro bruto per maand. Na de volgende verkiezingen moet daar zelfs nog vierhonderd euro af. Burgemeesters en schepenen die in intercommunales zetelen, mogen daar niet langer voor worden betaald, omdat die bezigheden deel uitmaken van hun job. Alle sp.a-mandatarissen zullen voortaan hun bezigheden en de vergoedingen die daar tegenover staan, moeten publiceren op de sp.a-website. Het aantal mandaten in de intercommunales en aanverwanten moet bovendien fors naar omlaag. De regels moeten nog worden goedgekeurd op het partijcongres volgende maand. (Belga)