De Oostendse raad voor maatschappelijk welzijn besloot eind augustus om de thuiszorgdiensten van het OCMW te privatiseren. Gemeenteraadsleden van Vooruit Oostende Jeroen Soete en John Crombez dienden daarop klacht in bij de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) omdat het besluit niet wettelijk zou zijn. Ook de vakbonden ACV Openbare Besturen en ACOD dienden apart een klacht in. De verschillende partijen kregen uiteindelijk antwoord op hun klacht van minister Somers zelf. "Dat is zeer ongebruikelijk. De minister heeft het dossier met andere woorden naar zich toe getrokken en stelt dat er geen redenen zijn om op te treden tegen het besluit", klinkt het bij Crombez. Het antwoord wekte argwaan op, waardoor de klagers het volledige dossier van het ABB hebben opgevraagd. Daaruit blijkt volgens Vooruit dat het ABB een adviesnota en ontwerp ministerieel besluit aan de minister heeft bezorgd waarin de vernietiging van het besluit gevraagd wordt. Er bleek geen decretale grondslag aanwezig te zijn voor het besluit en ook de OCMW-wet zou geschonden worden. "Het is bijzonder zorgwekkend dat een minister van Binnenlands Bestuur die bevoegd is om toe te zien op een correcte toepassing van de wetgeving door de lokale besturen, niet optreedt tegen manifeste onwettigheden en zichzelf zo boven de wet plaatst .De minister valt hier zacht uitgedrukt zwaar uit zijn rol", aldus Crombez. (Belga)

De Oostendse raad voor maatschappelijk welzijn besloot eind augustus om de thuiszorgdiensten van het OCMW te privatiseren. Gemeenteraadsleden van Vooruit Oostende Jeroen Soete en John Crombez dienden daarop klacht in bij de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) omdat het besluit niet wettelijk zou zijn. Ook de vakbonden ACV Openbare Besturen en ACOD dienden apart een klacht in. De verschillende partijen kregen uiteindelijk antwoord op hun klacht van minister Somers zelf. "Dat is zeer ongebruikelijk. De minister heeft het dossier met andere woorden naar zich toe getrokken en stelt dat er geen redenen zijn om op te treden tegen het besluit", klinkt het bij Crombez. Het antwoord wekte argwaan op, waardoor de klagers het volledige dossier van het ABB hebben opgevraagd. Daaruit blijkt volgens Vooruit dat het ABB een adviesnota en ontwerp ministerieel besluit aan de minister heeft bezorgd waarin de vernietiging van het besluit gevraagd wordt. Er bleek geen decretale grondslag aanwezig te zijn voor het besluit en ook de OCMW-wet zou geschonden worden. "Het is bijzonder zorgwekkend dat een minister van Binnenlands Bestuur die bevoegd is om toe te zien op een correcte toepassing van de wetgeving door de lokale besturen, niet optreedt tegen manifeste onwettigheden en zichzelf zo boven de wet plaatst .De minister valt hier zacht uitgedrukt zwaar uit zijn rol", aldus Crombez. (Belga)