De ontwerpresolutie van Moskou kreeg enkel steun van China, Zuid-Afrika en Equatoriaal-Guinea. De Russische tekst benadrukte ook "de noodzaak van volledig respect voor de beginselen van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij het verlenen van internationale hulp". De tekst bevatte het woord "humanitair" niet. Rusland en China hadden eerder hun veto uitgesproken tegen een resolutie van de Verenigde Staten, die opriep tot "vrije, rechtvaardige en geloofwaardige presidentsverkiezingen" en tot het onmiddellijk leveren van humanitaire hulp aan Venezuela. (Belga)

De ontwerpresolutie van Moskou kreeg enkel steun van China, Zuid-Afrika en Equatoriaal-Guinea. De Russische tekst benadrukte ook "de noodzaak van volledig respect voor de beginselen van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij het verlenen van internationale hulp". De tekst bevatte het woord "humanitair" niet. Rusland en China hadden eerder hun veto uitgesproken tegen een resolutie van de Verenigde Staten, die opriep tot "vrije, rechtvaardige en geloofwaardige presidentsverkiezingen" en tot het onmiddellijk leveren van humanitaire hulp aan Venezuela. (Belga)