De Belgische regering wil twaalf niet-begeleide minderjarige en 100 tot 150 kwetsbare migranten opvangen na de brand in het migrantenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Groen en SP.A, oppositiepartijen die mee rond de onderhandelingstafel zitten voor de vorming van een federale regering, reageerden vrijwel meteen dat ze dat een té bescheiden bijdrage vonden. Bevoegd minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) riposteerde dat België 'al veel meer inspanningen levert dan de meeste andere Europese lidstaten'.
...

De Belgische regering wil twaalf niet-begeleide minderjarige en 100 tot 150 kwetsbare migranten opvangen na de brand in het migrantenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Groen en SP.A, oppositiepartijen die mee rond de onderhandelingstafel zitten voor de vorming van een federale regering, reageerden vrijwel meteen dat ze dat een té bescheiden bijdrage vonden. Bevoegd minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) riposteerde dat België 'al veel meer inspanningen levert dan de meeste andere Europese lidstaten'. Hoe zit de vork precies aan de steel? Daarvoor moeten we even terug naar begin maart. Na de spanningen tussen de Europese Unie en Turkije aan de Grieks-Turkse grens presenteerde voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen een noodplan om de penibele situatie op de Griekse eilanden deels te verzachten. Van de in totaal 5.000 aanwezige niet-begeleide minderjarigen op de Griekse eilanden en het vasteland zouden er 1.600 worden herplaatst. Van de 26 lidstaten waren er slechts 10 bereid om mee te doen. Na gebikkel binnen de regering en overleg met de Griekse autoriteiten liet De Block weten dat ons land 18 niet-begeleide minderjarige migranten zou opvangen. Die beslissing nam de Belgische regering niet met volle goesting. Dat blijkt uit een brief van de Belgische regering naar Eurocommissaris voor Interne Aangelegenheden Ylva Johansson die Knack kon inkijken. Daarin benadrukt De Block dat er dringend andere oplossingen moeten worden gezocht en dat België in vergelijking met andere Europese lidstaten al heel wat inspanningen levert. Dat laatste is een terechte vaststelling: in 2019 kreeg België 1.220 asielaanvragen van niet-begeleide minderjarige migranten te verwerken. Zulke asielaanvragen kunnen enkel in België ingediend worden, wat betekent dat een aanzienlijke hoeveelheid niet-begeleide minderjarigen op het Belgische grondgebied verbleef en verblijft. Van alle Europese lidstaten die zulke cijfers bijhouden, ontvingen enkel Griekenland (3.330) en Duitsland (2.690) vorig jaar meer asielaanvragen van niet-begeleide minderjarige asielzoekers dan België.Sterker nog: in verhouding tot het bevolkingsaantal en het bruto nationaal product per capita leverde ons land iets meer dan drie keer zoveel inspanningen dan het in Europees verband eigenlijk zou moeten doen. Met die factor staat België na Griekenland op de tweede plaats in het Europese lijstje. 'België doet meer dan zijn eerlijke deel', aldus De Block aan Johansson.Bovendien is België een van de weinig landen die tot op de dag van vandaag zijn belofte is nagekomen: begin augustus zetten de 18 effectief voet aan grond op Belgische bodem. Enkele andere landen die beloofd hadden mee te doen, waaronder Ierland, Kroatië en Bulgarije, hebben volgens de meest recente cijfers nog geen niet-begeleide minderjarige migranten opgenomen. De brand in het migrantenkamp Moria heeft het vluchtelingenvraagstuk in de Europese Unie opnieuw bovenaan de agenda geplaatst. De Griekse autoriteiten brachten vrijwel meteen 406 niet-begeleide minderjarigen naar het vasteland over. Onder impuls van de Europese Commissie en het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie werden er voor dat vierhonderdtal bijkomende inspanningen uitgewerkt. In dat kader kondigde de Belgische regering vorige week aan dat ze 12 niet-begeleide minderjarigen en daarbovenop 100 tot 150 kwetsbare asielzoekers wil opvangen. Dat België er precies 12 wil opvangen, is niet toevallig: het is het aantal dat België zou moeten opnemen in verhouding tot zijn bruto binnenlands product en bevolkingsaantal. Met andere woorden: De Block doet niet meer en niet minder dan wat er van België verwacht wordt. Wetende dat er momenteel maar zeven lidstaten concrete beloftes hebben gemaakt om hun steentje bij te dragen, is dat een billijke inspanning. Ook in vergelijking met de landen die wél deelnemen, doet België zijn duit in het zakje. Kroatië heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat het maar twee bijkomende niet-begeleide minderjarigen op zijn grondgebied wil toelaten. Nederland wil op zijn beurt 50 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en 50 gezinnen opvangen, maar enkel als de migranten een nationaliteit hebben waarvan het erkenningspercentage boven de 75 procent ligt én als de minderjarigen niet ouder zijn dan 14 jaar. Probleem is echter dat die voorwaarden niet overeenstemmen met de situatie ter plaatse, wat het moeilijker maakt om aan de Nederlandse condities te voldoen. De oppositie, onder wie Kamerlid voor Groen Wouter De Vriendt, maakte hier en daar de vergelijking met Portugal, dat beloofd heeft om in totaal 500 niet-begeleide minderjarige migranten op te vangen. Het klopt dat die beloftes van Portugal de inspanningen van België ruimschoots overschrijden, maar in relatie tot de brand in het Griekse vluchtelingenkamp staan die niet. De Portugese regering gaf namelijk al op een eerder tijdsstip te kennen dat het dat grote aantal op zijn grondgebied wil huisvesten. Maggie De Block reageerde donderdagnamiddag in de Kamer geërgerd op de kritiek die De Vriendt de afgelopen dagen liet optekenen: 'Ik vind het nogal misplaatst om bij zo'n humanitaire crisis meteen op alle radioposten de grote trom te gaan roeren wanneer de gesprekken nog lopen', aldus De Block. Als de twee samen in een toekomstige regering stappen en willen ze de kritiek van N-VA en Vlaams Belang counteren, dan zullen ze de violen alleszins beter moeten afstemmen.