De Kinderrechtencoalitie, een netwerk van 28 ngo's die actief zijn rond kinderrechten, heeft op een congres in Hasselt een aantal aanbevelingen geformuleerd die de impact van de crisis op het welzijn van kinderen moet verminderen. "En dat is heel dringend nodig, want de gevolgen van armoede zijn momenteel heel tastbaar bij jongeren", zegt Farah Laporte van de Kinderrechtencoalitie.

Goed 140 deelnemers uit heel Vlaanderen en met diverse achtergronden, zoals onderwijs, vakbond, jeugdwerk en politiek, waren te gast op het Open Forum van de Kinderrechtencoalitie. In de voormiddag gaven enkele academici lezingen over de impact van slechte economische omstandigheden op werkgelegenheid, gezinssituaties en onderwijssituaties.

Aanbevelingen

's Namiddags mochten de deelnemers in werkgroepen zelf over hun ervaringen op het terrein vertellen en aanbevelingen doen. "We onthouden van deze vergadering dat een beleidsmatige aanpak dringend nodig is, omdat vanuit alle werkdomeinen signalen komen dat de impact van de crisis op het welzijn van jongeren erg tastbaar is", weet Farah Laporte.

Integrale aanpak

"De aanbevelingen zijn onder meer dat op alle beleidsniveaus een integrale aanpak nodig is. Niet alleen de schepenen, gedeputeerden of ministers voor Jeugd moeten hiermee bezig zijn, maar ook hun collega's van Ruimtelijke Ordening, Cultuur, Financiën, enzovoort. Dit is een thema dat zich op al deze domeinen manifesteert."

De Kinderrechtencoalitie wil meer aandacht in het onderwijs voor maatschappelijk bewustzijn, en op economisch vlak voor kleine lokale initiatieven die werkgelegenheid creëren. Alle aanbevelingen worden nu verfijnd, gebundeld en in december aan de bevoegde politici voorgelegd. (Belga/EE)

De Kinderrechtencoalitie, een netwerk van 28 ngo's die actief zijn rond kinderrechten, heeft op een congres in Hasselt een aantal aanbevelingen geformuleerd die de impact van de crisis op het welzijn van kinderen moet verminderen. "En dat is heel dringend nodig, want de gevolgen van armoede zijn momenteel heel tastbaar bij jongeren", zegt Farah Laporte van de Kinderrechtencoalitie. Goed 140 deelnemers uit heel Vlaanderen en met diverse achtergronden, zoals onderwijs, vakbond, jeugdwerk en politiek, waren te gast op het Open Forum van de Kinderrechtencoalitie. In de voormiddag gaven enkele academici lezingen over de impact van slechte economische omstandigheden op werkgelegenheid, gezinssituaties en onderwijssituaties. Aanbevelingen's Namiddags mochten de deelnemers in werkgroepen zelf over hun ervaringen op het terrein vertellen en aanbevelingen doen. "We onthouden van deze vergadering dat een beleidsmatige aanpak dringend nodig is, omdat vanuit alle werkdomeinen signalen komen dat de impact van de crisis op het welzijn van jongeren erg tastbaar is", weet Farah Laporte.Integrale aanpak "De aanbevelingen zijn onder meer dat op alle beleidsniveaus een integrale aanpak nodig is. Niet alleen de schepenen, gedeputeerden of ministers voor Jeugd moeten hiermee bezig zijn, maar ook hun collega's van Ruimtelijke Ordening, Cultuur, Financiën, enzovoort. Dit is een thema dat zich op al deze domeinen manifesteert." De Kinderrechtencoalitie wil meer aandacht in het onderwijs voor maatschappelijk bewustzijn, en op economisch vlak voor kleine lokale initiatieven die werkgelegenheid creëren. Alle aanbevelingen worden nu verfijnd, gebundeld en in december aan de bevoegde politici voorgelegd. (Belga/EE)