Vlaanderen In Actie (VIA) bundelt twintig doelstellingen rond onder meer welvaart, levenskwaliteit en een duurzame economie. Uit de meting van de indicatoren blijkt dit jaar dat er al meerdere doelen zijn gehaald, maar dat er ook verschillende indicatoren in tegenovergestelde richting evolueren. Op het economische front valt goed nieuws te noteren wat betreft arbeidsproductiviteit - die weer stijgt na een terugval in 2009 - en buitenlandse investeringen. Woensdag bleek nog uit een studie van Ernst & Young dat België minder buitenlands geld zou aantrekken, maar de Vlaamse administratie komt tot een andere bevinding. "Er was inderdaad een kleine terugval in 2011, maar de trend op lange termijn is stijgend", zegt Kris Peeters. Wat onderwijs betreft werd nog maar één van de veertien meetbare streefdoelen gehaald. Het percentage dertigers met een diploma hoger onderwijs ging vorig jaar zelfs omlaag. In het ecologische hoofdstuk worden punten gescoord met afvalverwerking en waterkwaliteit. De uitstoot van broeikasgassen gaat echter omhoog en de Kyotonorm wordt niet meer gehaald. "Er zal op verschillende fronten nog hard werk nodig zijn, " concludeert Peeters, "maar we gaan het halen. Vlaanderen In Actie werkt, dat bewijst de grote buitenlandse interesse in ons plan." (KWO)

Vlaanderen In Actie (VIA) bundelt twintig doelstellingen rond onder meer welvaart, levenskwaliteit en een duurzame economie. Uit de meting van de indicatoren blijkt dit jaar dat er al meerdere doelen zijn gehaald, maar dat er ook verschillende indicatoren in tegenovergestelde richting evolueren. Op het economische front valt goed nieuws te noteren wat betreft arbeidsproductiviteit - die weer stijgt na een terugval in 2009 - en buitenlandse investeringen. Woensdag bleek nog uit een studie van Ernst & Young dat België minder buitenlands geld zou aantrekken, maar de Vlaamse administratie komt tot een andere bevinding. "Er was inderdaad een kleine terugval in 2011, maar de trend op lange termijn is stijgend", zegt Kris Peeters. Wat onderwijs betreft werd nog maar één van de veertien meetbare streefdoelen gehaald. Het percentage dertigers met een diploma hoger onderwijs ging vorig jaar zelfs omlaag. In het ecologische hoofdstuk worden punten gescoord met afvalverwerking en waterkwaliteit. De uitstoot van broeikasgassen gaat echter omhoog en de Kyotonorm wordt niet meer gehaald. "Er zal op verschillende fronten nog hard werk nodig zijn, " concludeert Peeters, "maar we gaan het halen. Vlaanderen In Actie werkt, dat bewijst de grote buitenlandse interesse in ons plan." (KWO)