In totaal werden 63 personen administratief of gerechtelijk aangehouden. Veertig personen werden wegens openbare dronkenschap opgesloten, en 23 daders van criminele feiten werden van hun vrijheid beroofd in opdracht van het parket. Volgens korpschef Paelinck zijn een de versterkte politieaanwezigheid, het gebruik van camera's en een strikt fuif- en uitgaansbeleid de hoofdredenen voor de zeer goede cijfers. Tevens zorgden enkel Vip-acties mét de nodige publiciteit voor een zeker imago naar probleemjongeren toe, wat volgens de korpschef leidt naar een zeker mijdgedrag van jonge criminelen. Het aantal diefstallen is spectaculair gedaald. In 2005 waren er nog 56 effectieve inbraken of pogingen, terwijl er deze zomer maar twintig geteld werden. Er zijn ook nog nooit zo weinig diefstallen uit voertuigen en autodiefstallen gepleegd. Het aantal winkel- en fietsdiefstallen daalde respectievelijk met dertig en veertig procent. (MUA)

In totaal werden 63 personen administratief of gerechtelijk aangehouden. Veertig personen werden wegens openbare dronkenschap opgesloten, en 23 daders van criminele feiten werden van hun vrijheid beroofd in opdracht van het parket. Volgens korpschef Paelinck zijn een de versterkte politieaanwezigheid, het gebruik van camera's en een strikt fuif- en uitgaansbeleid de hoofdredenen voor de zeer goede cijfers. Tevens zorgden enkel Vip-acties mét de nodige publiciteit voor een zeker imago naar probleemjongeren toe, wat volgens de korpschef leidt naar een zeker mijdgedrag van jonge criminelen. Het aantal diefstallen is spectaculair gedaald. In 2005 waren er nog 56 effectieve inbraken of pogingen, terwijl er deze zomer maar twintig geteld werden. Er zijn ook nog nooit zo weinig diefstallen uit voertuigen en autodiefstallen gepleegd. Het aantal winkel- en fietsdiefstallen daalde respectievelijk met dertig en veertig procent. (MUA)