Met 860.604 geregistreerde misdaden zet de dalende trend van de criminaliteitscijfers zich door. Ter vergelijking: vier jaar geleden schurkten die cijfers nog tegen het miljoen aangiftes aan. De statistieken tonen een forse daling van het aantal woninginbraken. In vergelijking met vorig jaar zijn deze met 6,6 procent gedaald, tot 52.816 delicten. Ook een opvallend cijfer is het aantal geregistreerde feiten van terrorisme, extremisme en radicalisering. Na een piek in 2016 (781 aangiftes) is ook dat cijfer gedaald tot 489 geregistreerde feiten. Het gaat vooral om deelname aan terroristische groeperingen, maar ook om het verspreiden van haatpropaganda. Het aantal geregistreerde criminele feiten via ICT steeg dan weer van 43.800 in 2016 naar 44.165 vorig jaar. Onlinefraude nam met bijna 6 procent toe, en bijna vier keer zoveel mensen klopten bij de politie aan omdat er intieme beelden van hen circuleerden. (Belga)

Met 860.604 geregistreerde misdaden zet de dalende trend van de criminaliteitscijfers zich door. Ter vergelijking: vier jaar geleden schurkten die cijfers nog tegen het miljoen aangiftes aan. De statistieken tonen een forse daling van het aantal woninginbraken. In vergelijking met vorig jaar zijn deze met 6,6 procent gedaald, tot 52.816 delicten. Ook een opvallend cijfer is het aantal geregistreerde feiten van terrorisme, extremisme en radicalisering. Na een piek in 2016 (781 aangiftes) is ook dat cijfer gedaald tot 489 geregistreerde feiten. Het gaat vooral om deelname aan terroristische groeperingen, maar ook om het verspreiden van haatpropaganda. Het aantal geregistreerde criminele feiten via ICT steeg dan weer van 43.800 in 2016 naar 44.165 vorig jaar. Onlinefraude nam met bijna 6 procent toe, en bijna vier keer zoveel mensen klopten bij de politie aan omdat er intieme beelden van hen circuleerden. (Belga)