Crevits erkent dat het economisch migratiebeleid beter kan, zeker als het gaat om hooggeschoolden. "We verliezen buitenlands talent aan Nederland", aldus de minister. Maar het zou "een totale fout" zijn om alleen naar het buitenland te kijken om vacatures in te vullen, zoals Voka West-Vlaanderen voorstelde. Daarvoor kijkt Crevits naar de 34.000 werkzoekenden met een taalachterstand op de bijna 200.000 niet-werkende werkzoekenden die Vlaanderen vorig jaar telde. Dat jaar volgden 5.200 werkzoekenden een taalcursus Nederlands voor anderstaligen en stapten 1.000 mensen in een opleiding Nederlands op de werkvloer. "Maar er is meer nodig", zegt de CD&V-minister. Om meer mensen met een taalachterstand op de arbeirsmarkt te krijgen, heeft ze samen met de VDAB een talenplan uitgewerkt. Daarbij kunnen werkgevers bijvoorbeeld gratis een beroep doen op een taalcoach, maar er wordt ook ingezet op digitalisering met een app die arbeiders kunnen gebruiken om hun uitspraak te oefenen of die kan helpen vertalen. Crevits wil ook dat meer werk wordt gemaakt van opleidingsplannen in geval van herstructureringen, zodat kan worden voorkomen dat mensen langdurig werkloos worden. "Het ontbreekt in Vlaanderen nog aan een echte cultuur van heropleiden en omscholen", vindt ze. De minister reageerde daarmee op het pleidooi van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez om veel forser op te treden tegen werklozen die onvoldoende bereidheid tonen om in te gaan op knelpuntberoepen. Crevits gaf aan dat Vlaanderen vandaag al sancties kan opleggen aan werkzoekenden die een opleidingstraject van de VDAB links laten liggen. Al is het zo dat relatief weinig wordt gesanctioneerd in Vlaanderen, omdat de problematiek vaak groter is dan louter het weigeren van een opleiding. (Belga)

Crevits erkent dat het economisch migratiebeleid beter kan, zeker als het gaat om hooggeschoolden. "We verliezen buitenlands talent aan Nederland", aldus de minister. Maar het zou "een totale fout" zijn om alleen naar het buitenland te kijken om vacatures in te vullen, zoals Voka West-Vlaanderen voorstelde. Daarvoor kijkt Crevits naar de 34.000 werkzoekenden met een taalachterstand op de bijna 200.000 niet-werkende werkzoekenden die Vlaanderen vorig jaar telde. Dat jaar volgden 5.200 werkzoekenden een taalcursus Nederlands voor anderstaligen en stapten 1.000 mensen in een opleiding Nederlands op de werkvloer. "Maar er is meer nodig", zegt de CD&V-minister. Om meer mensen met een taalachterstand op de arbeirsmarkt te krijgen, heeft ze samen met de VDAB een talenplan uitgewerkt. Daarbij kunnen werkgevers bijvoorbeeld gratis een beroep doen op een taalcoach, maar er wordt ook ingezet op digitalisering met een app die arbeiders kunnen gebruiken om hun uitspraak te oefenen of die kan helpen vertalen. Crevits wil ook dat meer werk wordt gemaakt van opleidingsplannen in geval van herstructureringen, zodat kan worden voorkomen dat mensen langdurig werkloos worden. "Het ontbreekt in Vlaanderen nog aan een echte cultuur van heropleiden en omscholen", vindt ze. De minister reageerde daarmee op het pleidooi van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez om veel forser op te treden tegen werklozen die onvoldoende bereidheid tonen om in te gaan op knelpuntberoepen. Crevits gaf aan dat Vlaanderen vandaag al sancties kan opleggen aan werkzoekenden die een opleidingstraject van de VDAB links laten liggen. Al is het zo dat relatief weinig wordt gesanctioneerd in Vlaanderen, omdat de problematiek vaak groter is dan louter het weigeren van een opleiding. (Belga)