Crevits: 'Vooral voor het basisonderwijs wil ik een inspanning doen'

31/08/17 om 19:56 - Bijgewerkt om 19:56

Bron: Belga

De minister van Onderwijs over de vraag naar meer middelen, voor de start van het nieuwe schooljaar.

Crevits: 'Vooral voor het basisonderwijs wil ik een inspanning doen'

Hilde Crevits © Belga Image

Als er één constante is in de vele vragen die gesteld worden aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bij het begin van het nieuwe schooljaar, dan is het de vraag naar meer middelen, naar meer geld. Zo vragen de onderwijsverstrekkers meer werkingsmiddelen, en de onderwijsvakbonden denken dat de aantrekkelijkheid van een onderwijsbaan vooral met een betere verloning zal gebaat zijn.

'We investeren in ons Vlaams onderwijs 11,3 miljard euro. Dat is de grootste uitgavenpost van onze hele begroting', antwoordt minister Crevits daarop in een interview met Belga. 'Er wordt dus keihard geïnvesteerd in ons onderwijs. Maar er blijven nog extra noden. We zullen dus keuzes moeten maken, en mijn grootste bekommernis gaat daarbij uit naar onze allerkleinsten, die van het kleuteronderwijs, omdat kleutertjes maar voor twee derde meegeteld worden bij het verdelen van de werkingsmiddelen voor scholen. Daar moeten we dus voluit investeren.'

'We geven als overheid een premie als ouders hun kinderen naar school sturen, we geven kleuterscholen ook een premie als ze anderstalige kleuters Nederlands leren, dus moeten we ook voluit in het kleuteronderwijs investeren. We zijn een omvattend meerjarenplan aan het maken voor het basisonderwijs waarin we historische keuzes kritisch onder de loep nemen. Ook de vraag van directeurs basisonderwijs naar een betere omkadering moet daarbij bekeken worden. De job van die mensen moet leefbaarder worden gemaakt.'

Ook in het loopbaandebat stellen de onderwijsbonden de vraag naar meer centen, naar een loonsverhoging voor de leerkrachten. 'Ik heb het eisencahier van de vakbonden halfweg juli ontvangen', zegt de minister. 'We moeten met de Vlaamse regering de begroting goedkeuren en zien wat het budgettaire kader wordt. We zullen dan in de loop van september gesprekken voeren met de bonden. Het is ook in mijn belang om een nieuwe CAO te kunnen afsluiten voor het onderwijs.'

'Vorig jaar heb ik een pakket voorstellen gedaan aan werkgevers en werknemers om de loopbaan van de leraar aantrekkelijker te maken. Er is toen gevraagd om een studie te doen naar de taakbelasting. Dat onderzoek loopt nu. Intussen is er één groep die mijn bijzondere zorg wegdraagt, en dat zijn de startende leerkrachten, die vaak de ene vervanging na de andere moeten doen. Voor hen wil ik een poulesysteem uitwerken waarbij zij in hun eigen regio aan de slag kunnen blijven. Dat zou rust kunnen brengen en meer jobzekerheid brengen voor die groep van pakweg 10.000 startende jonge leerkrachten. Dat wil ik met de sociale partners bekijken.'

Terug naar school

De beste scholen van Europa staan in Finland. Alle kinderen krijgen er les van briljante leerkrachten die hen zowel kennis als zelfvertrouwen meegeven. Tenminste, dat is een boutade die het ook in Vlaanderen goed doet. Maar is het Finse systeem in de praktijk wel zo ideaal? Knack-redactrice Ann Peuteman zocht het uit in het Hoge Noorden. Lees het dossier.

Onze partners