Voor haar is engagement van onschatbare waarde. "Het valt niet in geld te vatten, maar ook niet af te dwingen met regels. Je kan het enkel koesteren en alle kansen geven om te groeien". Engagement is hard nodig omdat nog teveel mensen moeten afhaken, zei ze. Crevits verwees naar de mantelzorg, de strijd tegen armoede en eenzaamheid. "Waarom zou elk lokaal bestuur geen 'schepen voor zorgzame buurten aanstellen?", zei ze, verwijzend naar de mogelijkheid van steden en gemeenten om via wijkbudgetten een stukje van hun begroting te delegeren. Voor Crevits is een leefloon "een instrument dat gemaakt is om kwetsbare mensen te ondersteunen, niet om ze te bestraffen". Ze pleitte voor een stelselmatige verhoging van de minimumpensioenen en -uitkeringen. Ze wees er ook op dat er nog nooit eerder zoveel jobs geweest zijn, "maar toch zien we ook hier, op de arbeidsmarkt, dat te veel kwetsbaren achterblijven: laaggeschoolden, 50+'ers, mensen met migratieachtergrond, langdurig werklozen of personen met een beperking". En ze waarschuwde: "Voor mij geen kliklijnen, maar wel positieve maatregelen zoals het recente initiatief dat het voor ondernemers mogelijk maakt om specifieke doelgroepen tijdelijk prioriteit te geven. Bijvoorbeeld via positieve acties zoals opleidingsprogramma's of stages". Iedereen moet de handen in elkaar slaan om de juiste maatregelen te nemen zodat de werkzaamheidsgraad van de meest kwetsbaren kan verbeteren. "Het moet onze gemeenschappelijke missie zijn om voor zo'n samenleving te blijven strijden. Een samenleving waar iedereen een warme thuis heeft, waar iedereen de kans krijgt op een werkbare job, waar iedereen een sterk diploma of kwalificatie kan behalen, waar iedereen uitzicht heeft op een duurzame toekomst en een sterke sociale zekerheid voor zichzelf en zijn kinderen en kleinkinderen", besloot Hilde Crevits. (Belga)

Voor haar is engagement van onschatbare waarde. "Het valt niet in geld te vatten, maar ook niet af te dwingen met regels. Je kan het enkel koesteren en alle kansen geven om te groeien". Engagement is hard nodig omdat nog teveel mensen moeten afhaken, zei ze. Crevits verwees naar de mantelzorg, de strijd tegen armoede en eenzaamheid. "Waarom zou elk lokaal bestuur geen 'schepen voor zorgzame buurten aanstellen?", zei ze, verwijzend naar de mogelijkheid van steden en gemeenten om via wijkbudgetten een stukje van hun begroting te delegeren. Voor Crevits is een leefloon "een instrument dat gemaakt is om kwetsbare mensen te ondersteunen, niet om ze te bestraffen". Ze pleitte voor een stelselmatige verhoging van de minimumpensioenen en -uitkeringen. Ze wees er ook op dat er nog nooit eerder zoveel jobs geweest zijn, "maar toch zien we ook hier, op de arbeidsmarkt, dat te veel kwetsbaren achterblijven: laaggeschoolden, 50+'ers, mensen met migratieachtergrond, langdurig werklozen of personen met een beperking". En ze waarschuwde: "Voor mij geen kliklijnen, maar wel positieve maatregelen zoals het recente initiatief dat het voor ondernemers mogelijk maakt om specifieke doelgroepen tijdelijk prioriteit te geven. Bijvoorbeeld via positieve acties zoals opleidingsprogramma's of stages". Iedereen moet de handen in elkaar slaan om de juiste maatregelen te nemen zodat de werkzaamheidsgraad van de meest kwetsbaren kan verbeteren. "Het moet onze gemeenschappelijke missie zijn om voor zo'n samenleving te blijven strijden. Een samenleving waar iedereen een warme thuis heeft, waar iedereen de kans krijgt op een werkbare job, waar iedereen een sterk diploma of kwalificatie kan behalen, waar iedereen uitzicht heeft op een duurzame toekomst en een sterke sociale zekerheid voor zichzelf en zijn kinderen en kleinkinderen", besloot Hilde Crevits. (Belga)