Tijdens de laatste plenaire zitting van het Vlaams parlement werd het nieuwe inschrijvingsdecreet op de valreep goedgekeurd, ook door N-VA. Daardoor moeten secundaire scholen met een capaciteitsprobleem vanaf volgend schooljaar verplicht gebruikmaken van een centraal aanmeldingsregister. Maar zaterdag klonk het dat N-VA af wil van dat register, 'zodra er voldoende aanbod is', herhaalde De Wever zondag. Kamperen aan de school is voor hem 'minder erg dan zijn lot overlaten aan de computer met parameters die je niet kent'.

Hilde Crevits is het daar niet mee eens. 'CD&V is pro vrije keuze', aldus de onderwijsminister, die ermee akkoord ging dat de capaciteit moet uitgebreid worden. 'Het geld is klaar, maar er wordt niet gebouwd', gaf ze De Wever als burgemeester van Antwerpen een sneer. Crevits zei dat voor de schoolkeuze het principe van 'wie eerst komt, eerst maalt' niet kan worden toegepast. Ze pleitte voor gelijke kansen voor iedereen. Als dat niet via het centraal aanmeldingsregister kan, 'dan maar met bol en kaartjes' met de naam van de kinderen die naar de school willen gaan. Het Vlaams CD&V-boegbeeld benadrukte wel dat ouders niet kunnen verplicht worden hun kind naar een school te sturen die ze niet willen.

Tijdens de laatste plenaire zitting van het Vlaams parlement werd het nieuwe inschrijvingsdecreet op de valreep goedgekeurd, ook door N-VA. Daardoor moeten secundaire scholen met een capaciteitsprobleem vanaf volgend schooljaar verplicht gebruikmaken van een centraal aanmeldingsregister. Maar zaterdag klonk het dat N-VA af wil van dat register, 'zodra er voldoende aanbod is', herhaalde De Wever zondag. Kamperen aan de school is voor hem 'minder erg dan zijn lot overlaten aan de computer met parameters die je niet kent'. Hilde Crevits is het daar niet mee eens. 'CD&V is pro vrije keuze', aldus de onderwijsminister, die ermee akkoord ging dat de capaciteit moet uitgebreid worden. 'Het geld is klaar, maar er wordt niet gebouwd', gaf ze De Wever als burgemeester van Antwerpen een sneer. Crevits zei dat voor de schoolkeuze het principe van 'wie eerst komt, eerst maalt' niet kan worden toegepast. Ze pleitte voor gelijke kansen voor iedereen. Als dat niet via het centraal aanmeldingsregister kan, 'dan maar met bol en kaartjes' met de naam van de kinderen die naar de school willen gaan. Het Vlaams CD&V-boegbeeld benadrukte wel dat ouders niet kunnen verplicht worden hun kind naar een school te sturen die ze niet willen.