In november waren er bijna 20.000 tijdelijk werklozen die op drie maanden of langer op zijn minst tien dagen tijdelijk werkloos waren. Van die tijdelijk werklozen zaten er bijna 6.800 negen opeenvolgende maanden - sinds maart - minstens tien dagen zonder werk.

Crevits erkent dat dat systeem ons behoedt voor massale ontslagen en een ontregelde arbeidsmarkt, maar nu moet er ook werk gemaakt worden opleidingsplannen voor deze tijdelijk werklozen. 'Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, van werknemer, én werkgever én overheid', zegt de minister.

Binnen de raad van bestuur van de VDAB bespreken de sociale partners nu welke doelgroep gericht gesensibiliseerd en aangeklampt zal worden. Op dit moment gaat het over werknemers die tien dagen per maand tijdelijk werkloos zijn. 'Elke tijdelijk werkloze kan een beroep blijven doen op de VDAB, maar als samen met sectoren opleidingen op maat gemaakt worden, dan is het nuttig dat dat gericht gebeurt',klinkt het op het kabinet.

Er zijn al een aantal sectoren, zoals de bouw en horeca, die nu al in opleiding voorzien. In Nederland is opleiding tijdens technische werkloosheid een inspanningsverbintenis voor de werkgevers. Crevits vindt dat dat ook in België een mogelijkheid moet kunnen zijn.

In november waren er bijna 20.000 tijdelijk werklozen die op drie maanden of langer op zijn minst tien dagen tijdelijk werkloos waren. Van die tijdelijk werklozen zaten er bijna 6.800 negen opeenvolgende maanden - sinds maart - minstens tien dagen zonder werk.Crevits erkent dat dat systeem ons behoedt voor massale ontslagen en een ontregelde arbeidsmarkt, maar nu moet er ook werk gemaakt worden opleidingsplannen voor deze tijdelijk werklozen. 'Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, van werknemer, én werkgever én overheid', zegt de minister.Binnen de raad van bestuur van de VDAB bespreken de sociale partners nu welke doelgroep gericht gesensibiliseerd en aangeklampt zal worden. Op dit moment gaat het over werknemers die tien dagen per maand tijdelijk werkloos zijn. 'Elke tijdelijk werkloze kan een beroep blijven doen op de VDAB, maar als samen met sectoren opleidingen op maat gemaakt worden, dan is het nuttig dat dat gericht gebeurt',klinkt het op het kabinet. Er zijn al een aantal sectoren, zoals de bouw en horeca, die nu al in opleiding voorzien. In Nederland is opleiding tijdens technische werkloosheid een inspanningsverbintenis voor de werkgevers. Crevits vindt dat dat ook in België een mogelijkheid moet kunnen zijn.