Elke twee tot drie jaar komen de Europese ministers, uitgebreid met buurlanden als Rusland, samen om de Bologna-verklaring op te volgen. Dat document gaf in 1999 de aanzet tot het afstemmen van het hoger onderwijs, onder meer met de bachelor- en masterdiploma's. "Binnen de Benelux nemen we een pioniersrol op", zegt Crevits. "Wij hebben een verdrag ondertekend dat we automatisch, zonder enige bijkomende procedure, het niveau van elkaars diploma's erkennen." Zo'n automatische procedure bestaat ook in de Scandinavische landen en de Baltische Staten. Crevits roept op om al die netwerken op elkaar aan te sluiten, om de internationale mobiliteit van studenten aan te moedigen. Vlaanderen wil in Parijs ook een trekkersrol opnemen voor kwaliteitszorg in het hoger onderwijs. "We zijn op dat vlak toonaangevend in Europa. "Door de succeservaringen met ons nieuw systeem van instellingsreviews waarbij de universiteiten en hogescholen zelf de regie over de kwaliteitscontrole in handen hebben, zijn we bereid ook op Europees niveau de kar te trekken." Tot slot zoekt de minister naar manieren om het engagement van studenten op te waarderen. "Studeren is meer dan enkel een diploma behalen", vindt ze. "Ik wil in Vlaanderen graag opnieuw wat meer dynamiek zien bij de studenten. Ze zijn wel formeel vertegenwoordigd op alle niveaus, maar ze hebben het moeilijk om hun participatie, hun engagement te valoriseren. Het systeem van getrapte vertegenwoordiging in allerlei vergaderingen lijkt wat uitgeblust." (Belga)

Elke twee tot drie jaar komen de Europese ministers, uitgebreid met buurlanden als Rusland, samen om de Bologna-verklaring op te volgen. Dat document gaf in 1999 de aanzet tot het afstemmen van het hoger onderwijs, onder meer met de bachelor- en masterdiploma's. "Binnen de Benelux nemen we een pioniersrol op", zegt Crevits. "Wij hebben een verdrag ondertekend dat we automatisch, zonder enige bijkomende procedure, het niveau van elkaars diploma's erkennen." Zo'n automatische procedure bestaat ook in de Scandinavische landen en de Baltische Staten. Crevits roept op om al die netwerken op elkaar aan te sluiten, om de internationale mobiliteit van studenten aan te moedigen. Vlaanderen wil in Parijs ook een trekkersrol opnemen voor kwaliteitszorg in het hoger onderwijs. "We zijn op dat vlak toonaangevend in Europa. "Door de succeservaringen met ons nieuw systeem van instellingsreviews waarbij de universiteiten en hogescholen zelf de regie over de kwaliteitscontrole in handen hebben, zijn we bereid ook op Europees niveau de kar te trekken." Tot slot zoekt de minister naar manieren om het engagement van studenten op te waarderen. "Studeren is meer dan enkel een diploma behalen", vindt ze. "Ik wil in Vlaanderen graag opnieuw wat meer dynamiek zien bij de studenten. Ze zijn wel formeel vertegenwoordigd op alle niveaus, maar ze hebben het moeilijk om hun participatie, hun engagement te valoriseren. Het systeem van getrapte vertegenwoordiging in allerlei vergaderingen lijkt wat uitgeblust." (Belga)