Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten vraagt op basis van de resultaten om alle Vlaamse leerkrachten, kinderverzorgers en opvoeders tijdens hun opleiding een basiscursus te geven met inzicht in pestgedrag en de mogelijke gevolgen ervan. "Elk geval van pesten is er een te veel", beklemtoont Crevits. "Jongeren gaan vooral op zoek naar hulp bij iemand die ze kennen, iemand die ze kunnen vertrouwen." De minister geeft aan dat vanaf volgend schooljaar elke school een leerlingenbegeleider moet aanstellen. Zo komt er in elke school een duidelijk aanspreekpunt. "Door ook zorg als erkenningsvoorwaarde voor elke school in te voeren, de steun aan Conflixers, Cavaria en het Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, doen we al inspanningen in de strijd tegen pesten", zegt de minister. Crevits belooft overleg met de UGent-onderzoekers en wacht op de resultaten van het onderzoek "Geweld Geteld", waarbij ook psychologisch, fysiek en seksueel geweld bij kinderen uit het 5de en 6de leerjaar wordt gemeten. "Ik wacht graag die cijfers af om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie", besluit Crevits. (Belga)

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten vraagt op basis van de resultaten om alle Vlaamse leerkrachten, kinderverzorgers en opvoeders tijdens hun opleiding een basiscursus te geven met inzicht in pestgedrag en de mogelijke gevolgen ervan. "Elk geval van pesten is er een te veel", beklemtoont Crevits. "Jongeren gaan vooral op zoek naar hulp bij iemand die ze kennen, iemand die ze kunnen vertrouwen." De minister geeft aan dat vanaf volgend schooljaar elke school een leerlingenbegeleider moet aanstellen. Zo komt er in elke school een duidelijk aanspreekpunt. "Door ook zorg als erkenningsvoorwaarde voor elke school in te voeren, de steun aan Conflixers, Cavaria en het Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, doen we al inspanningen in de strijd tegen pesten", zegt de minister. Crevits belooft overleg met de UGent-onderzoekers en wacht op de resultaten van het onderzoek "Geweld Geteld", waarbij ook psychologisch, fysiek en seksueel geweld bij kinderen uit het 5de en 6de leerjaar wordt gemeten. "Ik wacht graag die cijfers af om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie", besluit Crevits. (Belga)