Pensieonen leerkrachten: 'Ik heb begrip voor ongerustheid'

Na de persconferentie van de federale regering over de begrotingscontrole ontstond op Vlaams niveau ongerustheid over de pensioenen van de Vlaamse ambtenaren, en meer bepaald de leerkrachten. De kwestie kwam ook aan bod tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement. Herlees hier onze live-verslaggeving van de plenaire vergadering.

Vlaams miniser van Onderwijs Hilde Crevits zei daar dat er nog geen duidelijkheid is over de modaliteiten van die federale ingreep en er moet nog overleg volgen met de deelstaten en de sociale partners. Crevits antwoordde er op vragen van Caroline Gennez (sp.a) en Koen Daniëls (N-VA).

De federale regering heeft beslist om in het kader van de begrotingscontrole ook in te grijpen op de ambtenarenpensioenen. Zo zullen de studiejaren van ambtenaren op termijn niet meer meetellen als gewerkte jaren voor het pensioen. Dat betekent dat ambtenaren langer moeten werken om aan een volledig pensioen te komen. Ambtenaren krijgen wel, net als werknemers, de kans om via een afkoopsom hun studiejaren te regulariseren.

Dat betekent dat de studiejaren na betaling van een bedrag toch nog meetellen als gewerkte jaren. De voorbije dagen trokken de vakorganisaties in het onderwijsveld aan de alarmbel. De federale ingreep zou niet alleen betekenen dat leerkrachten langer zullen moeten werken voor hun pensioen, maar ook dat de pensioenen zelf zou tot 20 procent lager liggen.

Meteen werd ook gevreesd dat het lopende overleg op Vlaams niveau over de lerarenloopbaan op de helling zou komen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits begrijpt de ongerustheid die er in het onderwijs is gerezen. Ze vroeg daarom ook meteen overleg met federaal minister van Pensioen Daniel Bacquelaine. Dat overleg heeft nog niet plaatsgevonden. Maar volgens de CD&V-minister moet de maatregel nog uitgewerkt worden in overleg met de deelstaten en de vakbonden. "Nu al berekeningen maken, is voorbarig", aldus de minister.

Ook vraagsteller Koen Daniëls benadrukte dat de hervorming nog moet uitgewerkt worden. Hij riep critici op te stoppen met "onrust te zaaien".

Dat schoot bij sp.a-politica Caroline Gennez in het verkeerde keelgat. "Het zijn niet de vakorganisaties, niet de koepels en niet de mensen in dit parlement die onrust zaaien. Het zijn de federale regering en de Vlaamse regering die het Vlaamse onderwijsveld een pad in de korf zetten".

Dat de pensioenmaatregel nog niet is uitgewerkt deed Gennez samen met collega Elisabeth Meuleman (Groen) twijfelen aan de federale begroting. "Is die dan gebaseerd op los zand?", aldus Meuleman. "Het is duidelijk dat de federale regering een begroting heeft gerealiseerd met een natte vinger in de lucht", vulde Gennez aan.

De oppositiepartijen hekelden ook dat het lerarenloopbaanpact nog niet is uitgewerkt: 'Jobzekerheid maakt daar deel van uit, net zoals zekerheid over de pensioenen.'

Diploma's islamleerkrachten: 'Ik moet mij houden aan kader waarin ik moet werken'

Verder kreeg Crevits ook vragen over de diploma's van de islamleerkrachten. 'Beeld u in dat iemand die weinig van wiskunde kent, wiskunde zou gaan geven in een klas', stelde Nadia Sminate, die het thema deze week op de agenda zette.

Nadia Sminate, Belga Image
Nadia Sminate © Belga Image

Crevits benadrukte dat ze de levensbeschouwingen al bij zich hebben geroepen, maar dat ze gebonden is door het kader waarin ze moet werken.

Volgens het Vlaams parlementslid van N-VA is het net het probleem dat de minister geen hefboom in handen heeft om het probleem aan te pakken. 'Ik durf me afvragen of het nog een gezonde situatie is dat iemand die beslist dat iemand zonder diploma aan de slag kan, die persoon ook mag controleren. Is de Moslimexecutive wel de juiste instantie om die twee taken uit te voeren', vraagt Sminate zich af.

Strijd tegen radicalisering: 'Verlaging leerplicht staat niet in regeerakkoord'

Crevits ging ten slotte ook in op de aangekondigde onderwijsmaatregelen in de strijd tegen radicalisering. Vanuit Open VLD kwam er de suggestie om de leerplicht te verlagen tot het kleuteronderwijs. 'Dat kan ik niet beslissen, en staat ook niet in het federaal regeerakkoord' zei Crevits daarover.

'Er is nog veel ruimte om de participatie daar te vergroten, en na de zomer zou daar een pakket maatregelen voor klaar zou moeten zijn.'

Of de doelstellingen rond burgerschap uit de vakoverschrijdende eindtermen moeten worden gehaald, daar wil Crevits zich nu nog niet over uitspreken. Vlaams Parlementslid Caroline Gennez schreef daarover een opiniestuk op Knack.be: 'Burgerschap leer je samen, niet apart.'

Staking luchtverkeersleiders: 'Nieuwe dreun voor toeristische sector

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) betreurt de acties van de luchtverkeersleiders. "De acties zijn een nieuwe dreun voor de toeristische sector die net aan het rechtkrabbelen was", aldus Weyts. De N-VA-minister werd in het Vlaams Parlement ook gevraagd naar de impact van de acties op de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende. "De ziekte was blijkbaar selectief. In Antwerpen en Oostende was men gezond en is er gewerkt zoals voorheen. De ziekte heeft zich dus beperkt tot Steenokkerzeel", aldus Weyts.

Vraagsteller Marino Keulen (Open Vld) wilde van minister Weyts weten wat de mogelijke impact van de luchtverkeersleiders was voor de regionale luchthavens. Zelf bestempelde Keulen de acties als een vorm van "machtsmisbruik" waarvoor er "draagvlak noch begrip" bestaat.

Hij polste ook naar de plannen van minister Weyts om eventueel verkeersleiders op te vorderen. Maar minister Weyts wilde wilde niks kwijt over het eventueel opeisen van verkeersleiders. Hij wilde vooral de medewerkers in Antwerpen en Oostende bedanken omdat ze zich "gezond van hun taak gekweten hebben".

Marino Keulen bracht ook Ronald Reagan in herinnering die in 1981 11.000 luchtverkeersleiders tegelijk ontsloeg, en hun plaats liet innemen door militairen. Reagan stond bekend om zijn onbuigzame houding tegenover de vakbonden.

Na de persconferentie van de federale regering over de begrotingscontrole ontstond op Vlaams niveau ongerustheid over de pensioenen van de Vlaamse ambtenaren, en meer bepaald de leerkrachten. De kwestie kwam ook aan bod tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement. Herlees hier onze live-verslaggeving van de plenaire vergadering.Vlaams miniser van Onderwijs Hilde Crevits zei daar dat er nog geen duidelijkheid is over de modaliteiten van die federale ingreep en er moet nog overleg volgen met de deelstaten en de sociale partners. Crevits antwoordde er op vragen van Caroline Gennez (sp.a) en Koen Daniëls (N-VA).De federale regering heeft beslist om in het kader van de begrotingscontrole ook in te grijpen op de ambtenarenpensioenen. Zo zullen de studiejaren van ambtenaren op termijn niet meer meetellen als gewerkte jaren voor het pensioen. Dat betekent dat ambtenaren langer moeten werken om aan een volledig pensioen te komen. Ambtenaren krijgen wel, net als werknemers, de kans om via een afkoopsom hun studiejaren te regulariseren. Dat betekent dat de studiejaren na betaling van een bedrag toch nog meetellen als gewerkte jaren. De voorbije dagen trokken de vakorganisaties in het onderwijsveld aan de alarmbel. De federale ingreep zou niet alleen betekenen dat leerkrachten langer zullen moeten werken voor hun pensioen, maar ook dat de pensioenen zelf zou tot 20 procent lager liggen. Meteen werd ook gevreesd dat het lopende overleg op Vlaams niveau over de lerarenloopbaan op de helling zou komen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits begrijpt de ongerustheid die er in het onderwijs is gerezen. Ze vroeg daarom ook meteen overleg met federaal minister van Pensioen Daniel Bacquelaine. Dat overleg heeft nog niet plaatsgevonden. Maar volgens de CD&V-minister moet de maatregel nog uitgewerkt worden in overleg met de deelstaten en de vakbonden. "Nu al berekeningen maken, is voorbarig", aldus de minister. Ook vraagsteller Koen Daniëls benadrukte dat de hervorming nog moet uitgewerkt worden. Hij riep critici op te stoppen met "onrust te zaaien". Dat schoot bij sp.a-politica Caroline Gennez in het verkeerde keelgat. "Het zijn niet de vakorganisaties, niet de koepels en niet de mensen in dit parlement die onrust zaaien. Het zijn de federale regering en de Vlaamse regering die het Vlaamse onderwijsveld een pad in de korf zetten". Dat de pensioenmaatregel nog niet is uitgewerkt deed Gennez samen met collega Elisabeth Meuleman (Groen) twijfelen aan de federale begroting. "Is die dan gebaseerd op los zand?", aldus Meuleman. "Het is duidelijk dat de federale regering een begroting heeft gerealiseerd met een natte vinger in de lucht", vulde Gennez aan. De oppositiepartijen hekelden ook dat het lerarenloopbaanpact nog niet is uitgewerkt: 'Jobzekerheid maakt daar deel van uit, net zoals zekerheid over de pensioenen.'Verder kreeg Crevits ook vragen over de diploma's van de islamleerkrachten. 'Beeld u in dat iemand die weinig van wiskunde kent, wiskunde zou gaan geven in een klas', stelde Nadia Sminate, die het thema deze week op de agenda zette.Crevits benadrukte dat ze de levensbeschouwingen al bij zich hebben geroepen, maar dat ze gebonden is door het kader waarin ze moet werken. Volgens het Vlaams parlementslid van N-VA is het net het probleem dat de minister geen hefboom in handen heeft om het probleem aan te pakken. 'Ik durf me afvragen of het nog een gezonde situatie is dat iemand die beslist dat iemand zonder diploma aan de slag kan, die persoon ook mag controleren. Is de Moslimexecutive wel de juiste instantie om die twee taken uit te voeren', vraagt Sminate zich af.Crevits ging ten slotte ook in op de aangekondigde onderwijsmaatregelen in de strijd tegen radicalisering. Vanuit Open VLD kwam er de suggestie om de leerplicht te verlagen tot het kleuteronderwijs. 'Dat kan ik niet beslissen, en staat ook niet in het federaal regeerakkoord' zei Crevits daarover.'Er is nog veel ruimte om de participatie daar te vergroten, en na de zomer zou daar een pakket maatregelen voor klaar zou moeten zijn.'Of de doelstellingen rond burgerschap uit de vakoverschrijdende eindtermen moeten worden gehaald, daar wil Crevits zich nu nog niet over uitspreken. Vlaams Parlementslid Caroline Gennez schreef daarover een opiniestuk op Knack.be: 'Burgerschap leer je samen, niet apart.'Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) betreurt de acties van de luchtverkeersleiders. "De acties zijn een nieuwe dreun voor de toeristische sector die net aan het rechtkrabbelen was", aldus Weyts. De N-VA-minister werd in het Vlaams Parlement ook gevraagd naar de impact van de acties op de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende. "De ziekte was blijkbaar selectief. In Antwerpen en Oostende was men gezond en is er gewerkt zoals voorheen. De ziekte heeft zich dus beperkt tot Steenokkerzeel", aldus Weyts.Vraagsteller Marino Keulen (Open Vld) wilde van minister Weyts weten wat de mogelijke impact van de luchtverkeersleiders was voor de regionale luchthavens. Zelf bestempelde Keulen de acties als een vorm van "machtsmisbruik" waarvoor er "draagvlak noch begrip" bestaat. Hij polste ook naar de plannen van minister Weyts om eventueel verkeersleiders op te vorderen. Maar minister Weyts wilde wilde niks kwijt over het eventueel opeisen van verkeersleiders. Hij wilde vooral de medewerkers in Antwerpen en Oostende bedanken omdat ze zich "gezond van hun taak gekweten hebben". Marino Keulen bracht ook Ronald Reagan in herinnering die in 1981 11.000 luchtverkeersleiders tegelijk ontsloeg, en hun plaats liet innemen door militairen. Reagan stond bekend om zijn onbuigzame houding tegenover de vakbonden.