De school krijgt geen subsidies, omdat ze te weinig leerlingen heeft. Sint-Ignatius kwam eerder al onder vuur te liggen omdat ze godsdienstlessen geeft op basis van de Mechelse Catechismus, die dateert van voor het vernieuwende Tweede Vaticaans Concilie. Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het aartsbisdom menen dat de school een wereldvreemde opvoeding geeft, die niet past bij hun overtuigingen. Sint-Ignatius haalt dan weer uit naar het Katholiek Onderwijs, niet alleen omdat er "atheïsten en moslims" lesgeven, maar ook omdat leerkrachten "het gebruik van anticonceptie bevelen". De school is erkend omdat ze onder meer de bepalingen rond de eindtermen naleeft en de rechten van het kind respecteert, aldus Crevits. De minister neemt wel twee maatregelen. Zo zal de inspectie een nieuwe controle uitvoeren en zal de Commissie Zorgvuldig Bestuur nagaan of de omzendbrief wordt gerespecteerd, en dus zal onderzoeken of Sint-Ignatius het Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft aangevallen. (Belga)

De school krijgt geen subsidies, omdat ze te weinig leerlingen heeft. Sint-Ignatius kwam eerder al onder vuur te liggen omdat ze godsdienstlessen geeft op basis van de Mechelse Catechismus, die dateert van voor het vernieuwende Tweede Vaticaans Concilie. Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het aartsbisdom menen dat de school een wereldvreemde opvoeding geeft, die niet past bij hun overtuigingen. Sint-Ignatius haalt dan weer uit naar het Katholiek Onderwijs, niet alleen omdat er "atheïsten en moslims" lesgeven, maar ook omdat leerkrachten "het gebruik van anticonceptie bevelen". De school is erkend omdat ze onder meer de bepalingen rond de eindtermen naleeft en de rechten van het kind respecteert, aldus Crevits. De minister neemt wel twee maatregelen. Zo zal de inspectie een nieuwe controle uitvoeren en zal de Commissie Zorgvuldig Bestuur nagaan of de omzendbrief wordt gerespecteerd, en dus zal onderzoeken of Sint-Ignatius het Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft aangevallen. (Belga)