Instellingen voor het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, internaten en Centra voor Leerlingenbegeleiding kunnen zich kandidaat stellen voor de bouw van nieuwe infrastructuur. Het gaat ofwel om individuele schoolbouwprojecten ofwel om clusters van schoolbouwprojecten, maar telkens met een minimum schaalgrootte en investeringskost van 20 miljoen euro om een voldoende grote efficiëntie en aantrekkelijkheid van het bouwprogramma voor de private partner te waarborgen. Een cluster van schoolbouwprojecten kan het initiatief zijn van één of meerdere inrichtende machten die samenwerken. De projecten worden beoordeeld op basis van 9 criteria, zoals de dwingende nood aan investering, de financiële haalbaarheid, duurzaamheid en multifunctionaliteit. Er werd gekozen voor DBFM projecten, waarbij de inrichtende machten of schoolbesturen in zee gaan met een private partner voor het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en het onderhoud (maintain) van een gebouw gedurende 30 jaar. Tijdens die 30 jaar betalen de schoolbesturen een beschikbaarheidsvergoeding aan die private partner. De Vlaamse overheid voorziet daarvoor in een DBFM-toelage aan het schoolbestuur - 81,5 pct voor de instellingen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs in het gesubsidieerd onderwijs en 71,5 pct voor instellingen van andere onderwijsniveaus, internaten en Centra voor Leerlingenbegeleiding. Voor het Gemeenschapsonderwijs bedraagt de DBFM-toelage 100 pct. Het nieuwe DBFM-programma is een vervolg op het huidige programma "Scholen van Morgen", goed voor 182 schoolbouwprojecten, met een investeringsbedrag van 1,5 miljard euro. (Belga)

Instellingen voor het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, internaten en Centra voor Leerlingenbegeleiding kunnen zich kandidaat stellen voor de bouw van nieuwe infrastructuur. Het gaat ofwel om individuele schoolbouwprojecten ofwel om clusters van schoolbouwprojecten, maar telkens met een minimum schaalgrootte en investeringskost van 20 miljoen euro om een voldoende grote efficiëntie en aantrekkelijkheid van het bouwprogramma voor de private partner te waarborgen. Een cluster van schoolbouwprojecten kan het initiatief zijn van één of meerdere inrichtende machten die samenwerken. De projecten worden beoordeeld op basis van 9 criteria, zoals de dwingende nood aan investering, de financiële haalbaarheid, duurzaamheid en multifunctionaliteit. Er werd gekozen voor DBFM projecten, waarbij de inrichtende machten of schoolbesturen in zee gaan met een private partner voor het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en het onderhoud (maintain) van een gebouw gedurende 30 jaar. Tijdens die 30 jaar betalen de schoolbesturen een beschikbaarheidsvergoeding aan die private partner. De Vlaamse overheid voorziet daarvoor in een DBFM-toelage aan het schoolbestuur - 81,5 pct voor de instellingen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs in het gesubsidieerd onderwijs en 71,5 pct voor instellingen van andere onderwijsniveaus, internaten en Centra voor Leerlingenbegeleiding. Voor het Gemeenschapsonderwijs bedraagt de DBFM-toelage 100 pct. Het nieuwe DBFM-programma is een vervolg op het huidige programma "Scholen van Morgen", goed voor 182 schoolbouwprojecten, met een investeringsbedrag van 1,5 miljard euro. (Belga)