Crevits investeert 1,7 miljoen euro in performanter IT-systeem voor opvolging kinderopvang

Hilde Crevits © Belga

Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits investeert ruim 1,7 miljoen euro voor de uitbouw van een performanter elektronisch dossierbeheer voor de opvolging van de kinderopvang. Concreet zal alle informatie over inspectie en handhaving terug te vinden zijn op één plaats. Het vernieuwde systeem moet volgens minister Crevits helpen om problemen sneller op te sporen en aan te pakken.

De huidige IT-systemen maken het moeilijk om dossiers op een efficiënte, overzichtelijke en uniforme manier op te volgen’, zo stond afgelopen week nog te lezen in de audit naar de inspectie en handhaving in de kinderopvang. Het gebrek aan een geïntegreerd en performant dossiersysteem kwam ook meermaals aan bod in de onderzoekscommissie kinderopvang in het Vlaams Parlement. Volgens Katrien Verhegge, leidend ambtenaar van het agentschap Opgroeien, staat een vernieuwd en geïntegreerd systeem al jaren op de radar, maar is het er nog niet gekomen door een gebrek aan IT-middelen.

Minister van Welzijn Hilde Crevits maakt nu 1,7 miljoen euro vrij voor de uitbouw van een vernieuwd IT-systeem. Daar waar vroeger klachten en dossiers naast elkaar bijgehouden werden, zal binnenkort een dashboard met alle informatie over alle kinderopvanginitiatieven beschikbaar zijn. Het overzichtsscherm zal per kinderopvanginitiatief een tijdlijn bevatten met meldingen, klachten, handhavingstrajecten en opvolgingsgegevens. Op die manier heeft elke medewerker van Zorginspectie of Opgroeien toegang tot de volledige historiek van alle voorzieningen.

Volgens minister Crevits heeft Leo Van Loo – de door haar voorganger Wouter Beke aangestelde opdrachthouder voor het actieplan kinderopvang – de voorbije maanden aan het nieuwe systeem gesleuteld. Dat systeem moet volgens de CD&V-minister ‘bij een melding van een gevaarsituatie met één druk op de knop toelaten om te zien zien welke inspecties de betrokken locatie al heeft gehad, wat de mogelijke klachten en meldingen van het verleden zijn, welke communicatie er eerder al is geweest,¿ enzovoort.’ Het nieuwe systeem moet de dossieropvolging op korte termijn ’toegankelijker, overzichtelijker en vollediger maken’.

Het systeem moet ook zorgen voor meer transparantie en actieve openbaarheid. Zo zal het systeem ouders ook kunnen informeren over ingediende klachten en over de inspectieverslagen. Concreet zullen de inspectieverslagen en klachtenoverzichten online gepubliceerd worden. Belangrijk is dat die rapporten tegelijk leesbaar zijn en ook rekening houden met privacygevoelige elementen.
Volgens opdrachthouder Leo Van Loo zijn de IT-investeringen ‘nodig om voorzieningen overzichtelijk te kunnen opvolgen, sneller in gesprek te kunnen gaan en het vertrouwen in een kwalitatieve kinderopvang hoog te houden en te versterken.’

Partner Content