De minister reageert zo op het standpunt van GO!, dat die datum niet meer haalbaar zou zijn. "Het lijkt mij duidelijk dat de vooropgestelde startdatum met minimum één jaar moet worden uitgesteld naar 1 september 2019. Hoe jammer dat ook is", had afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck van GO! eerder op vrijdag gesteld in een persbericht. Maar minister Crevits geeft nu te kennen dat ze die timing wil handhaven. Voorts zegt Crevits dat ze is bereid om in te gaan op de vraag tot verdere dialoog. "Vanuit de onderwijsverstrekkers komen er verschillende reacties en de minister zal die met aandacht beluisteren", heet het. Naast GO! op vrijdag had ook de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich in Oostende op donderdag 19 januari gebogen over de onderwijshervorming. Op die bijeenkomst werd een reeks punten van kritiek opgelijst. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vroeg toen, net als GO! nu, om "bijsturingen" te doen aan de onderwijshervorming zoals die op 13 januari was goedgekeurd door de Vlaamse regering. Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaf toen ook te kennen dat ze graag bijkomend overleg willen met minister Crevits. De minister zegt op haar beurt nu dat ze het positief vindt "dat alle partners zich constructief opstellen en verdere stappen willen zetten in de modernisering van ons secundair onderwijs." (Belga)

De minister reageert zo op het standpunt van GO!, dat die datum niet meer haalbaar zou zijn. "Het lijkt mij duidelijk dat de vooropgestelde startdatum met minimum één jaar moet worden uitgesteld naar 1 september 2019. Hoe jammer dat ook is", had afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck van GO! eerder op vrijdag gesteld in een persbericht. Maar minister Crevits geeft nu te kennen dat ze die timing wil handhaven. Voorts zegt Crevits dat ze is bereid om in te gaan op de vraag tot verdere dialoog. "Vanuit de onderwijsverstrekkers komen er verschillende reacties en de minister zal die met aandacht beluisteren", heet het. Naast GO! op vrijdag had ook de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich in Oostende op donderdag 19 januari gebogen over de onderwijshervorming. Op die bijeenkomst werd een reeks punten van kritiek opgelijst. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vroeg toen, net als GO! nu, om "bijsturingen" te doen aan de onderwijshervorming zoals die op 13 januari was goedgekeurd door de Vlaamse regering. Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaf toen ook te kennen dat ze graag bijkomend overleg willen met minister Crevits. De minister zegt op haar beurt nu dat ze het positief vindt "dat alle partners zich constructief opstellen en verdere stappen willen zetten in de modernisering van ons secundair onderwijs." (Belga)