De strooidiensten lijken op het ergste voorbereid. Zij starten de winter met een zoutvoorraad van 42.000 ton. Vorige winter werd 'maar' 26.000 ton gestrooid. Door de zachte winter was er nadien nog een voorraad over van ongeveer 32.000 ton. Bedoeling is om ook deze winter nog efficiënter te gaan strooien. Daarvoor worden 180 strooiwagens ingezet die zijn uitgerust met een automatisch strooisysteem. Dat systeem zorgt ervoor dat de hoeveelheid zout en de strooibreedte automatisch wordt aangepast aan de weg. Dat levert een besparing op van zo'n 20 procent. Net als vorig jaar kan bij extreme weersomstandigheden overgegaan worden tot blokstrooien. Daarbij houdt de politie het verkeer op de snelweg tijdelijk tegen om de kans te bieden om sneeuw te ruimen en te strooien. Volgens minister Crevits zullen er ook twee proefprojecten lopen rond het gebruik van pekel in plaats van strooizout. In Kortrijk wordt getest of men met pekel de fietspaden sneeuw- en ijsvrij kan houden. Daarnaast test het Agentschap Wegen en Verkeer het effect van het sproeien van pekel op de weg. Bij extreme winterse omstandigheden treedt het Winteractieprotocol in werking. Dat protocol regelt de maatregelen die alle betrokken partijen (gaande van het KMI tot de provincies en de automobielorganisaties) moeten nemen bij extreme winterse toestanden. Naast dat protocol is ook afgesproken dat Vlaanderen nauwer gaat samenwerken met Wallonië en Frankrijk. (GEORGES GOBET)

De strooidiensten lijken op het ergste voorbereid. Zij starten de winter met een zoutvoorraad van 42.000 ton. Vorige winter werd 'maar' 26.000 ton gestrooid. Door de zachte winter was er nadien nog een voorraad over van ongeveer 32.000 ton. Bedoeling is om ook deze winter nog efficiënter te gaan strooien. Daarvoor worden 180 strooiwagens ingezet die zijn uitgerust met een automatisch strooisysteem. Dat systeem zorgt ervoor dat de hoeveelheid zout en de strooibreedte automatisch wordt aangepast aan de weg. Dat levert een besparing op van zo'n 20 procent. Net als vorig jaar kan bij extreme weersomstandigheden overgegaan worden tot blokstrooien. Daarbij houdt de politie het verkeer op de snelweg tijdelijk tegen om de kans te bieden om sneeuw te ruimen en te strooien. Volgens minister Crevits zullen er ook twee proefprojecten lopen rond het gebruik van pekel in plaats van strooizout. In Kortrijk wordt getest of men met pekel de fietspaden sneeuw- en ijsvrij kan houden. Daarnaast test het Agentschap Wegen en Verkeer het effect van het sproeien van pekel op de weg. Bij extreme winterse omstandigheden treedt het Winteractieprotocol in werking. Dat protocol regelt de maatregelen die alle betrokken partijen (gaande van het KMI tot de provincies en de automobielorganisaties) moeten nemen bij extreme winterse toestanden. Naast dat protocol is ook afgesproken dat Vlaanderen nauwer gaat samenwerken met Wallonië en Frankrijk. (GEORGES GOBET)