De krant De Standaard bracht het probleem van het groeiend aantal langdurig zieken onlangs haarfijn in kaart. Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) blijkt dat het aantal langdurig zieken stelselmatig stijgt en dat ons land dit jaar de kaap van de half miljoen langdurig zieken zal overschrijden. Op Vlaams niveau kondigde Vlaams minister van Werk Hilde Crevits een actieplan aan. De CD&V-minister heeft dat plan nu klaar. Het plan heeft drie grote doelstellingen: een mentaliteitswijziging realiseren, meer re-integratietrajecten om meer arbeidsongeschikten aan een job te helpen en meer inzetten op preventie. Een van de grote ambities is om meer mensen via re-integratietrajecten opnieuw aan het werk te krijgen. Momenteel blijven de cijfers wat onder de ambities. Zo lag de ambitie voor 2020 op 5.000 trajecten maar werden er - ook omwille van de coronacrisis - maar 3.602 opgestart. Toch wil minister Crevits het aantal trajecten verder opkrikken. In 2023 ligt de ambitie op 10.000 trajecten. Het plan mikt ook op een "mentaliteitsverandering". "De focus moet verschuiven naar wat mensen nog kunnen, in plaats van wat ze niet meer kunnen", klinkt het. Zo is het onder meer de bedoeling om de dienstverlening van VDAB beter bekend te maken bij de gezondheidssector zodat bijvoorbeeld huisartsen arbeidsongeschikten beter de weg kunnen wijzen. Het Vlaamse actieplan dringt ook aan op een nauwere samenwerking en een betere gegevensdeling met het RIZIV en de ziekenfondsen. Daarnaast vraagt Vlaams minister Crevits de federale regering om meer dynamische systemen mogelijk te maken om werk te combineren met ziekte. Zo zou kunnen onderzocht worden in welke mate uitzendarbeid daarbij een rol kan spelen. "Werken moet altijd lonen. Problemen met de terugvalpositie en het verliezen van bepaalde rechten moet weggewerkt worden", aldus Crevits. (Belga)

De krant De Standaard bracht het probleem van het groeiend aantal langdurig zieken onlangs haarfijn in kaart. Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) blijkt dat het aantal langdurig zieken stelselmatig stijgt en dat ons land dit jaar de kaap van de half miljoen langdurig zieken zal overschrijden. Op Vlaams niveau kondigde Vlaams minister van Werk Hilde Crevits een actieplan aan. De CD&V-minister heeft dat plan nu klaar. Het plan heeft drie grote doelstellingen: een mentaliteitswijziging realiseren, meer re-integratietrajecten om meer arbeidsongeschikten aan een job te helpen en meer inzetten op preventie. Een van de grote ambities is om meer mensen via re-integratietrajecten opnieuw aan het werk te krijgen. Momenteel blijven de cijfers wat onder de ambities. Zo lag de ambitie voor 2020 op 5.000 trajecten maar werden er - ook omwille van de coronacrisis - maar 3.602 opgestart. Toch wil minister Crevits het aantal trajecten verder opkrikken. In 2023 ligt de ambitie op 10.000 trajecten. Het plan mikt ook op een "mentaliteitsverandering". "De focus moet verschuiven naar wat mensen nog kunnen, in plaats van wat ze niet meer kunnen", klinkt het. Zo is het onder meer de bedoeling om de dienstverlening van VDAB beter bekend te maken bij de gezondheidssector zodat bijvoorbeeld huisartsen arbeidsongeschikten beter de weg kunnen wijzen. Het Vlaamse actieplan dringt ook aan op een nauwere samenwerking en een betere gegevensdeling met het RIZIV en de ziekenfondsen. Daarnaast vraagt Vlaams minister Crevits de federale regering om meer dynamische systemen mogelijk te maken om werk te combineren met ziekte. Zo zou kunnen onderzocht worden in welke mate uitzendarbeid daarbij een rol kan spelen. "Werken moet altijd lonen. Problemen met de terugvalpositie en het verliezen van bepaalde rechten moet weggewerkt worden", aldus Crevits. (Belga)