Crevits wil de mogelijkheid invoeren om stappen te ondernemen in het geval dat de gebruiker de veiligheidsmaatregelen niet naleeft en zo de gezondheid en veiligheid van de huishoudhulpen in gevaar brengt. Het schenden van de coronaveiligheidsmaatregelen zal als een bijkomende grond tot schorsing of terugvordering van de subsidies beschouwd worden.

De Vlaamse regering keurde de plannen reeds goed. Na advies van de sociale partners in de SERV en van de Raad van State zal het ontwerp van decreet ingediend worden in het Vlaams Parlement.

'De dienstencheque-ondernemingen en zeker hun werknemers verdienen ons grootste respect omdat ze tijdens deze coronacrisis aan het werk zijn gebleven. Ze blijven gezinnen en kwetsbare personen bijstaan in de huishoudelijke taken. Maar zij moeten in een veilige omgeving kunnen werken en gebruikers hebben daarin een belangrijke verantwoordelijkheid', zegt Crevits in een persbericht. 'Als een gebruiker die verantwoordelijkheid niet neemt en de veiligheidsmaatregelen niet respecteert, willen we het mogelijk maken om hem of haar tijdelijk uit te sluiten van het systeem.'

Volgens de minister draagt ook de gebruiker van dienstencheques een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de huishoudhulpen. Er wordt nu vaak nog te laks omgesprongen met de veiligheidsmaatregelen, klinkt het.

Verschillende enquêtes tonen volgens de minister aan dat niet alle klanten zich aan de maatregelen houden en bijvoorbeeld geen mondmasker dragen. De dienstencheque-onderneming moeten in zo'n situaties een klacht indienen bij de inspectie waarna er controle volgt van de Vlaamse en federale inspectie.

Crevits meldt tot slot dat ze ook het Opleidingsfonds Dienstencheques zal versterken.

Crevits wil de mogelijkheid invoeren om stappen te ondernemen in het geval dat de gebruiker de veiligheidsmaatregelen niet naleeft en zo de gezondheid en veiligheid van de huishoudhulpen in gevaar brengt. Het schenden van de coronaveiligheidsmaatregelen zal als een bijkomende grond tot schorsing of terugvordering van de subsidies beschouwd worden. De Vlaamse regering keurde de plannen reeds goed. Na advies van de sociale partners in de SERV en van de Raad van State zal het ontwerp van decreet ingediend worden in het Vlaams Parlement. 'De dienstencheque-ondernemingen en zeker hun werknemers verdienen ons grootste respect omdat ze tijdens deze coronacrisis aan het werk zijn gebleven. Ze blijven gezinnen en kwetsbare personen bijstaan in de huishoudelijke taken. Maar zij moeten in een veilige omgeving kunnen werken en gebruikers hebben daarin een belangrijke verantwoordelijkheid', zegt Crevits in een persbericht. 'Als een gebruiker die verantwoordelijkheid niet neemt en de veiligheidsmaatregelen niet respecteert, willen we het mogelijk maken om hem of haar tijdelijk uit te sluiten van het systeem.' Volgens de minister draagt ook de gebruiker van dienstencheques een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de huishoudhulpen. Er wordt nu vaak nog te laks omgesprongen met de veiligheidsmaatregelen, klinkt het. Verschillende enquêtes tonen volgens de minister aan dat niet alle klanten zich aan de maatregelen houden en bijvoorbeeld geen mondmasker dragen. De dienstencheque-onderneming moeten in zo'n situaties een klacht indienen bij de inspectie waarna er controle volgt van de Vlaamse en federale inspectie. Crevits meldt tot slot dat ze ook het Opleidingsfonds Dienstencheques zal versterken.