Crevits en Wathelet zagen mekaar maandag over de ongevallenstatistieken. Doel is te komen tot een betere registratie en analyse van die cijfers, om zo beter te kunnen inspelen op de oorzaken van ongevallen. De politie verzamelt de cijfers over het aantal verkeersslachtoffers, maar de statistieken over de oorzaken van ongevallen komen van de FOD Economie. De jongste cijfers dateren echter van 2009, verduidelijkt men bij staatssecretaris Wathelet. "En dat bemoeilijkt natuurlijk het voeren van een doeltreffend beleid." Wathelet en Crevits willen de FOD Economie daarom aansporen sneller met de cijfers naar buiten te komen. Overleg met het Waals en Brussels gewest volgt nog, maar ze hopen dat ook zij zich achter die vraag zullen scharen. Tot slot kwam ook de wegcode maandag nog ter sprake. Wathelet liet eerder al verstaan daar pas na overleg met de gewesten aan te willen sleutelen. "Vandaag is alvast de basis gelegd voor een zeer goede en constructieve samenwerking", luidt het nog. (KNS)

Crevits en Wathelet zagen mekaar maandag over de ongevallenstatistieken. Doel is te komen tot een betere registratie en analyse van die cijfers, om zo beter te kunnen inspelen op de oorzaken van ongevallen. De politie verzamelt de cijfers over het aantal verkeersslachtoffers, maar de statistieken over de oorzaken van ongevallen komen van de FOD Economie. De jongste cijfers dateren echter van 2009, verduidelijkt men bij staatssecretaris Wathelet. "En dat bemoeilijkt natuurlijk het voeren van een doeltreffend beleid." Wathelet en Crevits willen de FOD Economie daarom aansporen sneller met de cijfers naar buiten te komen. Overleg met het Waals en Brussels gewest volgt nog, maar ze hopen dat ook zij zich achter die vraag zullen scharen. Tot slot kwam ook de wegcode maandag nog ter sprake. Wathelet liet eerder al verstaan daar pas na overleg met de gewesten aan te willen sleutelen. "Vandaag is alvast de basis gelegd voor een zeer goede en constructieve samenwerking", luidt het nog. (KNS)