In een interview dat Knack deze week publiceert, tonen vier leerlingenbegeleiders hun bezorgdheden over hun werksituatie. 'We kunnen onze job niet meer goed doen. En wie is daar de dupe van? Onze leerlingen, die straks met al hun problemen in de samenleving terechtkomen', klonk het. Ze schreven in oktober reeds een open brief naar Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), maar kregen daar toen geen respons op. Onder meer het M-decreet en de complexiteit van de problemen waarmee leerlingen kampen, maakt het voor leerkrachten en begeleiders alsmaar moeilijker om aan elke leerling de nodige aandacht te schenken.
...

In een interview dat Knack deze week publiceert, tonen vier leerlingenbegeleiders hun bezorgdheden over hun werksituatie. 'We kunnen onze job niet meer goed doen. En wie is daar de dupe van? Onze leerlingen, die straks met al hun problemen in de samenleving terechtkomen', klonk het. Ze schreven in oktober reeds een open brief naar Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), maar kregen daar toen geen respons op. Onder meer het M-decreet en de complexiteit van de problemen waarmee leerlingen kampen, maakt het voor leerkrachten en begeleiders alsmaar moeilijker om aan elke leerling de nodige aandacht te schenken. In een reactie stelt de minister dat het buitengewoon onderwijs wel gewoon blijft bestaan. 'Voor een groep leerlingen zal het buitengewoon onderwijs altijd de beste plaats zijn. We werken aan het best mogelijke onderwijs voor iedereen. Dat kan dus in het gewoon onderwijs zijn of in het buitengewoon onderwijs', klinkt het.Volgens Crevits is de daling in het buitengewoon onderwijs bovendien relatief beperkt gebleven. Sinds de invoering van het M-Decreet in 2015 is het aantal leerlingen in het hele buitengewoon secundair onderwijs in Vlaanderen met maar 228 leerlingen verminderd. De minister van Onderwijs stelt dat er ondertussen tal van maatregelen genomen die oorspronkelijk niet voorzien waren. 'Het budget voor de begeleiding van leerlingen met zorg tot 107 miljoen euro gestegen, een stijging van 40 miljoen euro. Er is vorig jaar 15 miljoen euro extra bijgekomen om 300 extra personeelsleden aan te werven', aldus Crevits. 'Daarnaast wordt er voor gezorgd dat er geen middelen verloren gaan door de verschuiving van leerlingen van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs overstappen. Bovendien hebben we in het buitengewoon onderwijs het nieuwe type 9 ingevoerd voor kinderen met autisme.'Een ander punt dat de leerlingenbegeleiders aankaarten is dat het voor hen steeds moeilijker is om de complexe problemen van de leerlingen aan te pakken. Daarvoor ontbreekt het hen niet alleen aan expertise, maar ook aan een duidelijk statuut en middelen. 'Leerlingenbegeleider moet op elke middelbare school een officiële functie worden', klinkt het bij de leerlingenbegeleiders. Crevits erkent de problematiek, maar zegt dat oplossingen in de pijplijn zitten. 'Je kan inderdaad niet verwachten dat onderwijs alle problemen van de maatschappij zomaar even oplost. Volgend jaar moet het nieuw decreet leerlingenbegeleiding van kracht gaan dat de taken van scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) duidelijk vastlegt. Belangrijk is ook dat elke school vanaf volgend schooljaar verplicht over een leerlingenbegeleider zal moeten beschikken. Zorgbeleid wordt vanaf dan ook een erkenningsvoorwaarde voor scholen.'Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomersOp de Vlaamse scholen zitten ook steeds meer leerlingen met een andere thuistaal. Maar het huidige Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) volstaat volgens de leerlingenbegeleiders niet. 'Het traject van een jaar is veel te kort en is niet voldoende afgestemd op de arbeidsmarkt. Bovendien zijn sommige leerlingen zo getraumatiseerd dat ze niet aan leren toekomen. Toch vinden we het normaal dat ze elke dag braaf in de klas zitten', klinkt het. Crevits riposteert dat er ook voor het OKAN-onderwijs verschillende maatregelen zijn genomen. 'Intussen kunnen steeds meer scholen het OKAN-onderwijs organiseren. Ook het aantal vervolgschoolcoaches is fors gestegen. In 2014 waren dat er nog maar 143, vorig schooljaar al 640. Momenteel krijgen scholen per anderstalige kleuter al 950 euro om te werken rond taal. Voor het derde jaar zorgen we hier voor extra middelen', zegt Crevits. 'Bovendien worden er al twee jaar lang middelen vrijgemaakt voor zeven traumapsychologen die CLB's en leraren begeleiden bij het omgaan met kinderen met trauma's', klinkt het. Aanslepende wachtlijstenNochtans zijn er bij de professionele hulpverlening lange wachtlijsten die hardnekkig blijven aanslepen. Jongeren moet vandaag gemiddeld zo'n 60 dagen wachten alvorens het eerste gesprek met een professionele begeleider, zo bleek onlangs uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Björn Anseeuw (N-VA). Deze wachtlijsten worden bovendien alsmaar langer, aangezien de gemiddelde wachttijd in 2008 vijftig dagen bedroeg. Volgens Crevits is haar collega, Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), zich wel degelijk bewust van deze problematiek. 'Voorbije zomer lanceerde hij een oproep tot oprichting van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, waarbinnen ook een versterking van het aanbod wordt voorzien. Hij trekt hiervoor 15 miljoen euro uit. '