Mensen die in armoede leven hebben het vaak moeilijk om zich te verplaatsen, door een gebrek aan geld, maar ook vaak door een gebrek aan kennis in vaardigheden. "Mobiliteit is een onderschatte schakel in de vicieuze cirkel waarin armen zich bevinden. Mobiliteitsarmoede willen we onder de aandacht brengen", zegt de minister die drie getuigenissen aanhoorde. De situatie in Zarren is door zijn landelijke ligging specifiek. Crevits kreeg onder meer te horen dat er te weinig belbussen zijn, en dat de Minder Mobielen Centrale vaak te duur is. De minister beloofde na te gaan wat mogelijk is. Ook bij de vier andere projecten zijn er specifieke problemen zoals woon-werkverbindingen en de deelname aan cultuur dat door gebrekkige mobiliteit armen uitsluit. Over een periode van drie jaar trekt Vlaanderen 40.000 euro uit per jaar voor de projecten die op zoek gaan naar mobiliteitsoplossingen. Crevits wil dan aan het werk gaan met de suggesties en waar het kan de gevonden oplossingen in heel Vlaanderen uitrollen. (MVL)

Mensen die in armoede leven hebben het vaak moeilijk om zich te verplaatsen, door een gebrek aan geld, maar ook vaak door een gebrek aan kennis in vaardigheden. "Mobiliteit is een onderschatte schakel in de vicieuze cirkel waarin armen zich bevinden. Mobiliteitsarmoede willen we onder de aandacht brengen", zegt de minister die drie getuigenissen aanhoorde. De situatie in Zarren is door zijn landelijke ligging specifiek. Crevits kreeg onder meer te horen dat er te weinig belbussen zijn, en dat de Minder Mobielen Centrale vaak te duur is. De minister beloofde na te gaan wat mogelijk is. Ook bij de vier andere projecten zijn er specifieke problemen zoals woon-werkverbindingen en de deelname aan cultuur dat door gebrekkige mobiliteit armen uitsluit. Over een periode van drie jaar trekt Vlaanderen 40.000 euro uit per jaar voor de projecten die op zoek gaan naar mobiliteitsoplossingen. Crevits wil dan aan het werk gaan met de suggesties en waar het kan de gevonden oplossingen in heel Vlaanderen uitrollen. (MVL)