De CREG plaatst eerst een hele reeks kanttekeningen bij het rapport van de administratie. De verwachte evolutie van het productiepark, wordt door de CREG bijvoorbeeld bestempeld als "niet correct". De evolutie van de hernieuwbare energiebronnen noemt de CREG ronduit "onrealistisch". De CREG betreurt ook dat in het rapport wat de kerncentrales betreft geen rekening is gehouden met een scenario van een "beperkte verlenging" van de drie oudste centrales. Maar finaal stelt de CREG vast dat het rapport "enkel bevestigt wat reeds in diverse voorgaande studies werd aangetoond". Zo wordt in het rapport bevestigd dat ons productiepark verouderd is en onvoldoende flexibel om pieken en dalen in de productie op te vangen. Het rapport ziet risico's rond de bevoorradingszekerheid. Volgens de CREG is daar in het verleden vaak voor gewaarschuwd, maar die waarschuwingen zijn "door de autoriteiten genegeerd". "De problemen die de CREG eerder reeds heeft vastgesteld zijn enkel toegenomen", luidt het. Intussen blijft het wachten op het uitrustingsplan van staatssecretaris Melchior Wathelet. Groen-Kamerlid Kristof Calvo en Ecolo-Kamerlid Muriel Gerkens dringen er bij de cdH-staatssecretaris op aan vast te houden aan de geplande kernuitstap. "De oude, onflexibele kernreactoren zijn eerder het probleem dan de oplossing voor onze energiebevoorrading", luidt het. Als de juiste keuzes worden gemaakt (bv. investeringen in moderne en flexibele gascentrales) is het volgens Ecolo-Groen perfect mogelijk de oudste centrales te sluiten in 2015. (DRM)

De CREG plaatst eerst een hele reeks kanttekeningen bij het rapport van de administratie. De verwachte evolutie van het productiepark, wordt door de CREG bijvoorbeeld bestempeld als "niet correct". De evolutie van de hernieuwbare energiebronnen noemt de CREG ronduit "onrealistisch". De CREG betreurt ook dat in het rapport wat de kerncentrales betreft geen rekening is gehouden met een scenario van een "beperkte verlenging" van de drie oudste centrales. Maar finaal stelt de CREG vast dat het rapport "enkel bevestigt wat reeds in diverse voorgaande studies werd aangetoond". Zo wordt in het rapport bevestigd dat ons productiepark verouderd is en onvoldoende flexibel om pieken en dalen in de productie op te vangen. Het rapport ziet risico's rond de bevoorradingszekerheid. Volgens de CREG is daar in het verleden vaak voor gewaarschuwd, maar die waarschuwingen zijn "door de autoriteiten genegeerd". "De problemen die de CREG eerder reeds heeft vastgesteld zijn enkel toegenomen", luidt het. Intussen blijft het wachten op het uitrustingsplan van staatssecretaris Melchior Wathelet. Groen-Kamerlid Kristof Calvo en Ecolo-Kamerlid Muriel Gerkens dringen er bij de cdH-staatssecretaris op aan vast te houden aan de geplande kernuitstap. "De oude, onflexibele kernreactoren zijn eerder het probleem dan de oplossing voor onze energiebevoorrading", luidt het. Als de juiste keuzes worden gemaakt (bv. investeringen in moderne en flexibele gascentrales) is het volgens Ecolo-Groen perfect mogelijk de oudste centrales te sluiten in 2015. (DRM)