Dat zegt de energiewaakhond Creg, die woensdagnamiddag gehoord wordt in de Kamercommissie Bedrijfsleven, in een persbericht. De Creg herbevestigt haar eigen raming van een nucleaire rente van 1,75 tot 2,28 miljard euro.

Volgens de Creg "leiden de meeste hypothesen in het NBB-rapport ertoe dat de rente op een bijzonder laag peil wordt geraamd, vooral door de verkoopprijs kunstmatig te verlagen". Zo gaat de Nationale Bank er volgens de Creg van uit dat de elektriciteit van nucleaire oorsprong uitsluitend wordt verkocht aan grote industriële afnemers tegen een bijzonder lage prijs, zo luidt het.

De Creg zegt dat die redenering niet klopt, onder meer omdat het gezamenlijke verbruik van de grote afnemers lager ligt dan de hele nucleaire productie.

"Er dient dus van uitgegaan te worden dat de elektriciteit van nucleaire oorsprong wordt verbruikt door alle Belgische afnemers, zowel grote als kleine, wat een fikse stijging meebrengt van de verkoopprijs en vandaar ook van de nucleaire rente", stelt directeur Guido Camps van de energiewaakhond.

Camps sabelde de conclusies van de NBB neer. "De NBB herschrijft de wetten van de fysica en legt de realiteit naast zich neer". De CREG vindt het totaal onlogisch dat de NBB zich enkel baseert op de verkoopprijs aan de grote klanten, terwijl de stroom naar alle klanten gaat: de grootindustrie, de KMO's en de residentiële gebruikers. De energiewaakhond neemt dan ook de beursprijs als referentie en die bedroeg in 2007 - het referentiejaar dat iedereen gebruikt - 60 euro. Voor 2008 gaat het om 56 euro, voor 2009 om 76 euro en voor 2010 om 51 euro.

Op basis van die prijzen berekende de CREG dan ook de nucleaire rente voor die jaren. Voor 2008 is dat tussen 1,39 en 1,56 miljard, voor 2009 tussen 2,34 en 2,47 miljard en voor 2010 tussen 1,23 en 1,37 miljard. Volgens directeur Guido Camps zou een taks van 15 euro per megawattuur, zoals die in Duitsland bestaat, billijk zijn.

De Creg blijft bij haar eigen raming van de nucleaire rente. Electrabel schat die op 742 miljoen euro, de NBB op 809 à 951 miljoen euro. (Belga)

Dat zegt de energiewaakhond Creg, die woensdagnamiddag gehoord wordt in de Kamercommissie Bedrijfsleven, in een persbericht. De Creg herbevestigt haar eigen raming van een nucleaire rente van 1,75 tot 2,28 miljard euro. Volgens de Creg "leiden de meeste hypothesen in het NBB-rapport ertoe dat de rente op een bijzonder laag peil wordt geraamd, vooral door de verkoopprijs kunstmatig te verlagen". Zo gaat de Nationale Bank er volgens de Creg van uit dat de elektriciteit van nucleaire oorsprong uitsluitend wordt verkocht aan grote industriële afnemers tegen een bijzonder lage prijs, zo luidt het. De Creg zegt dat die redenering niet klopt, onder meer omdat het gezamenlijke verbruik van de grote afnemers lager ligt dan de hele nucleaire productie. "Er dient dus van uitgegaan te worden dat de elektriciteit van nucleaire oorsprong wordt verbruikt door alle Belgische afnemers, zowel grote als kleine, wat een fikse stijging meebrengt van de verkoopprijs en vandaar ook van de nucleaire rente", stelt directeur Guido Camps van de energiewaakhond. Camps sabelde de conclusies van de NBB neer. "De NBB herschrijft de wetten van de fysica en legt de realiteit naast zich neer". De CREG vindt het totaal onlogisch dat de NBB zich enkel baseert op de verkoopprijs aan de grote klanten, terwijl de stroom naar alle klanten gaat: de grootindustrie, de KMO's en de residentiële gebruikers. De energiewaakhond neemt dan ook de beursprijs als referentie en die bedroeg in 2007 - het referentiejaar dat iedereen gebruikt - 60 euro. Voor 2008 gaat het om 56 euro, voor 2009 om 76 euro en voor 2010 om 51 euro. Op basis van die prijzen berekende de CREG dan ook de nucleaire rente voor die jaren. Voor 2008 is dat tussen 1,39 en 1,56 miljard, voor 2009 tussen 2,34 en 2,47 miljard en voor 2010 tussen 1,23 en 1,37 miljard. Volgens directeur Guido Camps zou een taks van 15 euro per megawattuur, zoals die in Duitsland bestaat, billijk zijn. De Creg blijft bij haar eigen raming van de nucleaire rente. Electrabel schat die op 742 miljoen euro, de NBB op 809 à 951 miljoen euro. (Belga)