In juni en juli vorig jaar luisterde de coronacommissie in het Vlaams Parlement gedurende 16 zittingen naar getuigenissen van tientallen experten, ervaringsdeskundigen, getuigen en beleidsmakers over de aanpak van de eerste coronagolf in de woonzorgcentra. Aangrijpende getuigenissen. Niet enkel over het fysieke leed dat corona kan aanrichten, maar ook over de impact op het welzijn van bewoners, familieleden, medewerkers en directies. Kamerbreed werden conclusies getrokken, vertaald in een resolutie met 95 aanbevelingen voor het verdere coronabeleid in de woonzorgcentra.

Over één ding waren alle commissieleden het resoluut eens: het bezoekrecht moet te allen tijde gegarandeerd worden, bewoners van woonzorgcentra mogen nooit meer van de buitenwereld afgesloten worden. Dat dat gepaard kan gaan met een aantal veiligheidsvoorschriften, zoals het dragen van een mondmasker of afstand houden, spreekt voor zich.

Binnenkort zullen woonzorgcentra de mogelijkheid krijgen om een Covid Safe Ticket te vragen aan bezoekers. Het is begrijpelijk dat woonzorgcentra hun bewoners, die toch bijzonder kwetsbaar zijn voor het virus, willen beschermen. Ook om het zorgpersoneel niet opnieuw voor beproevingen te stellen en nieuwe uitbraken en lockdowns te vermijden, moeten we de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen. Het vragen van het Covid Safe Ticket kan vanuit die bekommernissen verantwoord zijn.

Covid Safe Ticket mag niet ontmoedigend werken voor bezoek aan bewoners van onze woonzorgcentra.

Anderzijds is een woonzorgcentrum de thuis voor vele ouderen en mag het vragen van de coronapas niet op gespannen voet komen staan met het bezoekrecht én de mate waarin bewoners effectief bezoek ontvangen.

Om beiden te verzoenen en geen extra barrières op te werpen om bezoek te ontvangen, is daarom dan ook een duidelijk kader nodig waarbinnen met de coronapas kan worden gewerkt. Zo moet de maatregel verantwoord zijn door de epidemiologische omstandigheden. Ook hier moet proportionaliteit de leidraad zijn. Voor wie geen Covid Safe Ticket kan voorleggen, moet de mogelijkheid voorzien worden om ter plekke een sneltest af te leggen. Ik begrijp dat dat woonzorgcentra voor organisatorische uitdagingen stelt, maar anders dreigt een beperking van het bezoekrecht, en dat is wat we absoluut niet wensen.

Als het vragen van het Covid Safe Ticket aan bezoekers uit bekommernis voor de kwetsbaarheid van bewoners legitiem is, dan geldt dit a fortiori voor het vragen van een vaccin voor de zorgmedewerkers. Zij dragen immers elke dag zorg voor heel kwetsbare mensen. Volgens de cijfers van de vrijwillige registratie van de vaccinaties van medewerkers in de zorginstellingen blijkt dat in de woonzorgcentra gemiddeld 95,99 procent gevaccineerd is, althans bij de 60 procent van de woonzorgcentra die deelnamen. Daarbij zijn er wel grote onderlinge verschillen, met een ondergrens op 71,01 procent. Daarom moeten we blijven verder werken aan een volledige vaccinatiegraad van het personeel, door sensibilisering en door federaal verder het kader uit te werken voor een verplichting.

Tot slot moeten we ervoor zorgen dat het Covid Safe Ticket niet ontmoedigend werkt voor bezoek aan bewoners van onze woonzorgcentra. Heel wat mensen, vooral ouderen, zijn minder vertrouwd met de digitale wereld. Terwijl het net diezelfde ouderen zijn die op bezoek gaan bij hun hoogbejaarde partner of vader of moeder, broer of zus. Het moeten kunnen tonen van een app op een gsm of het downloaden en afprinten van een certificaat kan voor hen een grote drempel zijn. Wat we absoluut moeten vermijden, is dat mensen een bezoekje afgelasten omwille van zulke praktische obstakels. Daarom moeten we mensen helpen bij het aanvragen van hun coronacertificaat. In principe kan dit telefonisch om per post bezorgd te krijgen, maar ook dan moet men weten naar waar men moet bellen. Die info staat op mijngezondheid.be en op de website van de Vlaamse overheid, maar mensen zonder smartphone of computer geraken daar moeilijk aan. Woonzorgcentra kunnen reguliere bezoekers hier zeker in bijstaan. Familieleden en vrienden van bewoners zijn hen immers vaak goed bekend.

Mensen kunnen sterven aan corona, maar ook aan eenzaamheid, zo leerden we uit getuigenissen. Het Covid Safe Ticket vragen aan bezoekers van woonzorgcentra is een maatregel die ertoe kan bijdragen om het virus buiten te houden. Geen bezoek kunnen krijgen van een naaste is echter van een totaal andere orde dan geen toegang krijgen tot een café of tot een concert. Daarom mogen we de toepassing van de coronapas voor bezoekers van woonzorgcentra niet over dezelfde kam scheren. De vrijwillige invoering van een coronapas mag niet leiden tot minder sociaal contact voor de bewoners. We moeten onze ouderen het plezier én de gemoedsrust gunnen dat zij hun geliefden kunnen zien. Laat ons daarom positief kijken naar de manier waarop de coronapas kan bijdragen tot een veiliger bezoek in plaats van een barrière te zijn voor bezoek.

In juni en juli vorig jaar luisterde de coronacommissie in het Vlaams Parlement gedurende 16 zittingen naar getuigenissen van tientallen experten, ervaringsdeskundigen, getuigen en beleidsmakers over de aanpak van de eerste coronagolf in de woonzorgcentra. Aangrijpende getuigenissen. Niet enkel over het fysieke leed dat corona kan aanrichten, maar ook over de impact op het welzijn van bewoners, familieleden, medewerkers en directies. Kamerbreed werden conclusies getrokken, vertaald in een resolutie met 95 aanbevelingen voor het verdere coronabeleid in de woonzorgcentra. Over één ding waren alle commissieleden het resoluut eens: het bezoekrecht moet te allen tijde gegarandeerd worden, bewoners van woonzorgcentra mogen nooit meer van de buitenwereld afgesloten worden. Dat dat gepaard kan gaan met een aantal veiligheidsvoorschriften, zoals het dragen van een mondmasker of afstand houden, spreekt voor zich. Binnenkort zullen woonzorgcentra de mogelijkheid krijgen om een Covid Safe Ticket te vragen aan bezoekers. Het is begrijpelijk dat woonzorgcentra hun bewoners, die toch bijzonder kwetsbaar zijn voor het virus, willen beschermen. Ook om het zorgpersoneel niet opnieuw voor beproevingen te stellen en nieuwe uitbraken en lockdowns te vermijden, moeten we de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen. Het vragen van het Covid Safe Ticket kan vanuit die bekommernissen verantwoord zijn. Anderzijds is een woonzorgcentrum de thuis voor vele ouderen en mag het vragen van de coronapas niet op gespannen voet komen staan met het bezoekrecht én de mate waarin bewoners effectief bezoek ontvangen. Om beiden te verzoenen en geen extra barrières op te werpen om bezoek te ontvangen, is daarom dan ook een duidelijk kader nodig waarbinnen met de coronapas kan worden gewerkt. Zo moet de maatregel verantwoord zijn door de epidemiologische omstandigheden. Ook hier moet proportionaliteit de leidraad zijn. Voor wie geen Covid Safe Ticket kan voorleggen, moet de mogelijkheid voorzien worden om ter plekke een sneltest af te leggen. Ik begrijp dat dat woonzorgcentra voor organisatorische uitdagingen stelt, maar anders dreigt een beperking van het bezoekrecht, en dat is wat we absoluut niet wensen.Als het vragen van het Covid Safe Ticket aan bezoekers uit bekommernis voor de kwetsbaarheid van bewoners legitiem is, dan geldt dit a fortiori voor het vragen van een vaccin voor de zorgmedewerkers. Zij dragen immers elke dag zorg voor heel kwetsbare mensen. Volgens de cijfers van de vrijwillige registratie van de vaccinaties van medewerkers in de zorginstellingen blijkt dat in de woonzorgcentra gemiddeld 95,99 procent gevaccineerd is, althans bij de 60 procent van de woonzorgcentra die deelnamen. Daarbij zijn er wel grote onderlinge verschillen, met een ondergrens op 71,01 procent. Daarom moeten we blijven verder werken aan een volledige vaccinatiegraad van het personeel, door sensibilisering en door federaal verder het kader uit te werken voor een verplichting. Tot slot moeten we ervoor zorgen dat het Covid Safe Ticket niet ontmoedigend werkt voor bezoek aan bewoners van onze woonzorgcentra. Heel wat mensen, vooral ouderen, zijn minder vertrouwd met de digitale wereld. Terwijl het net diezelfde ouderen zijn die op bezoek gaan bij hun hoogbejaarde partner of vader of moeder, broer of zus. Het moeten kunnen tonen van een app op een gsm of het downloaden en afprinten van een certificaat kan voor hen een grote drempel zijn. Wat we absoluut moeten vermijden, is dat mensen een bezoekje afgelasten omwille van zulke praktische obstakels. Daarom moeten we mensen helpen bij het aanvragen van hun coronacertificaat. In principe kan dit telefonisch om per post bezorgd te krijgen, maar ook dan moet men weten naar waar men moet bellen. Die info staat op mijngezondheid.be en op de website van de Vlaamse overheid, maar mensen zonder smartphone of computer geraken daar moeilijk aan. Woonzorgcentra kunnen reguliere bezoekers hier zeker in bijstaan. Familieleden en vrienden van bewoners zijn hen immers vaak goed bekend.Mensen kunnen sterven aan corona, maar ook aan eenzaamheid, zo leerden we uit getuigenissen. Het Covid Safe Ticket vragen aan bezoekers van woonzorgcentra is een maatregel die ertoe kan bijdragen om het virus buiten te houden. Geen bezoek kunnen krijgen van een naaste is echter van een totaal andere orde dan geen toegang krijgen tot een café of tot een concert. Daarom mogen we de toepassing van de coronapas voor bezoekers van woonzorgcentra niet over dezelfde kam scheren. De vrijwillige invoering van een coronapas mag niet leiden tot minder sociaal contact voor de bewoners. We moeten onze ouderen het plezier én de gemoedsrust gunnen dat zij hun geliefden kunnen zien. Laat ons daarom positief kijken naar de manier waarop de coronapas kan bijdragen tot een veiliger bezoek in plaats van een barrière te zijn voor bezoek.