Dat meldt De Standaard.

Obesitas wordt de komende maanden en jaren een zorgenkindje, blijkt uit de cijfers van Intego, een computernetwerk van de KU Leuven dat wekelijks op basis van de ­diagnoses van 400 dezelfde huisartsen een gezondheidsbeeld van Vlaanderen schetst. In de eerste lockdown daalde het aantal obese patiënten fors, maar vanaf juni veranderde dat. In de voorbije twee maanden namen de problemen bij vooral veertigplussers met meer dan 200 procent toe (in vergelijking met 2018-19). Het gaat om ongeveer 12.000 registraties.

Minder alcohol

Omdat Intego alle diagnoses oplijst, is het mogelijk in de registratiecijfers patronen te ontwaren. Zo had de eerste lockdown een andere impact dan de periode vanaf juni, toen veel zaken de deuren weer hadden geopend, maar iedereen ook besefte dat het virus niet zo snel zou verdwijnen. Vanaf toen ­registreerden huisartsen bijna 30 procent meer impotentie. Nog uit de Intego-cijfers blijkt dat depressie voornamelijk pas vanaf juni toenam en jongeren hard getroffen werden. Huisartsen registreerden vanaf juni meer zelfdodingspogingen, vooral bij jongvolwassenen maar ook bij min-achttienjarigen.

Opvallend: huisartsen noteerden ongeveer een kwart minder ­alcoholmisbruik, maar stelden wel vaker drugsmisbruik vast - zeker naarmate de pandemie langer duurde.

Ten slotte stelde Intego ook een toename vast van schijnbaar onbetekenende, maar toch invloedrijke aandoeningen, zoals oogpijn.

Dat meldt De Standaard.Obesitas wordt de komende maanden en jaren een zorgenkindje, blijkt uit de cijfers van Intego, een computernetwerk van de KU Leuven dat wekelijks op basis van de ­diagnoses van 400 dezelfde huisartsen een gezondheidsbeeld van Vlaanderen schetst. In de eerste lockdown daalde het aantal obese patiënten fors, maar vanaf juni veranderde dat. In de voorbije twee maanden namen de problemen bij vooral veertigplussers met meer dan 200 procent toe (in vergelijking met 2018-19). Het gaat om ongeveer 12.000 registraties.Omdat Intego alle diagnoses oplijst, is het mogelijk in de registratiecijfers patronen te ontwaren. Zo had de eerste lockdown een andere impact dan de periode vanaf juni, toen veel zaken de deuren weer hadden geopend, maar iedereen ook besefte dat het virus niet zo snel zou verdwijnen. Vanaf toen ­registreerden huisartsen bijna 30 procent meer impotentie. Nog uit de Intego-cijfers blijkt dat depressie voornamelijk pas vanaf juni toenam en jongeren hard getroffen werden. Huisartsen registreerden vanaf juni meer zelfdodingspogingen, vooral bij jongvolwassenen maar ook bij min-achttienjarigen. Opvallend: huisartsen noteerden ongeveer een kwart minder ­alcoholmisbruik, maar stelden wel vaker drugsmisbruik vast - zeker naarmate de pandemie langer duurde. Ten slotte stelde Intego ook een toename vast van schijnbaar onbetekenende, maar toch invloedrijke aandoeningen, zoals oogpijn.