De demografische vooruitzichten 2019-2070 werden begin maart gepubliceerd, net vóór de eerste tekenen van COVID-19 op het Belgische grondgebied. De epidemie en de maatregelen die door de Nationale Veiligheidsraad zijn genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zullen een impact hebben op de bevolkingsgroei, in het bijzonder voor 2020. "Bijgevolg stijgt de bevolking in België met 17.000 personen in 2020 in het COVID-19-scenario in plaats van 50.000 personen in een scenario zonder COVID-19. Die zwakkere stijging is het gevolg van een toename van het aantal overlijdens (+ 9.000), maar voornamelijk van een daling van het internationaal migratiesaldo (-24.000 personen). Het internationaal migratiesaldo stemt overeen met het verschil tussen het aantal internationale immigraties en het aantal internationale emigraties." De oversterfte vertaalt zich in een eenmalige daling van de levensverwachting in 2020 met ongeveer vijf maanden ten opzichte van 2019. Doorgaans stijgt de levensverwachting van de Belgische bevolking met 2,5 maanden per jaar. Als wordt uitgegaan van de hypothese dat de epidemie voorbij is in 2021, zal de levensverwachting vanaf dat jaar opnieuw de geprojecteerde curve vóór de epidemie volgen. Om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, hebben nationale en internationale instanties een reeks beslissingen genomen om de verplaatsingen van de bevolking - en dus de migratiestromen - te beperken. Die impact komt volgens het Planbureau overeen met een halvering van de migratiestromen (immigratie en emigratie) die voor 2020 vóór de uitbraak van de epidemie werden verwacht. Die daling vertaalt zich in een immigratie van 78.000 personen en een emigratie van 62.500 personen, tegenover respectievelijk 165.000 en 125.000 in de projectie zonder COVID-19. (Belga)

De demografische vooruitzichten 2019-2070 werden begin maart gepubliceerd, net vóór de eerste tekenen van COVID-19 op het Belgische grondgebied. De epidemie en de maatregelen die door de Nationale Veiligheidsraad zijn genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zullen een impact hebben op de bevolkingsgroei, in het bijzonder voor 2020. "Bijgevolg stijgt de bevolking in België met 17.000 personen in 2020 in het COVID-19-scenario in plaats van 50.000 personen in een scenario zonder COVID-19. Die zwakkere stijging is het gevolg van een toename van het aantal overlijdens (+ 9.000), maar voornamelijk van een daling van het internationaal migratiesaldo (-24.000 personen). Het internationaal migratiesaldo stemt overeen met het verschil tussen het aantal internationale immigraties en het aantal internationale emigraties." De oversterfte vertaalt zich in een eenmalige daling van de levensverwachting in 2020 met ongeveer vijf maanden ten opzichte van 2019. Doorgaans stijgt de levensverwachting van de Belgische bevolking met 2,5 maanden per jaar. Als wordt uitgegaan van de hypothese dat de epidemie voorbij is in 2021, zal de levensverwachting vanaf dat jaar opnieuw de geprojecteerde curve vóór de epidemie volgen. Om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, hebben nationale en internationale instanties een reeks beslissingen genomen om de verplaatsingen van de bevolking - en dus de migratiestromen - te beperken. Die impact komt volgens het Planbureau overeen met een halvering van de migratiestromen (immigratie en emigratie) die voor 2020 vóór de uitbraak van de epidemie werden verwacht. Die daling vertaalt zich in een immigratie van 78.000 personen en een emigratie van 62.500 personen, tegenover respectievelijk 165.000 en 125.000 in de projectie zonder COVID-19. (Belga)