Met meer dan 30.000 afgeleverde vergunningen voor een totale waarde van bijna 167 miljard euro blijft de EU een belangrijke exporteur van militaire uitrusting en technologie, aldus het 23e EU-jaarrapport. En dat ondanks het ontbreken van de Britse uitvoer die in 2019 nog afklokte op een waarde van circa 6 miljard euro. De Belgische wapenuitvoer bleef stabiel rond 2,9 miljard euro in 2020. Vanwege gerechtelijke uitspraken droogde de rechtstreekse export van kleine en lichte wapens en munitie vanuit België naar Saoedi-Arabië bijna volledig op. De nieuwe cijfers zijn voor Diederik Cops, onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut, geen verrassing. "De defensie-industrie werkt met erg langlopende contracten. Een eventuele impact van COVID-19 zal zich dus wellicht pas later in de cijfers laten voelen. Voorlopig lijkt de internationale wapenhandel veel minder te hebben geleden dan de meeste andere economische sectoren", stelt het instituut in een persbericht. Wél merkbaar is de impact van een groeiende Europese consensus omtrent het strenger beoordelen van wapenexport naar het Midden-Oosten. Zo werden er in 2020 nog slechts 220 vergunningen voor wapenuitvoer vanuit de EU naar Saoedi-Arabië afgeleverd. In 2015, voor het begin van de oorlog in Jemen, ging het nog over 835 vergunningen. Enkel Frankrijk, en in (veel) beperktere mate Spanje en Italië, leveren nog substantiële hoeveelheden militair materieel aan de Saoedi's. Die evolutie moet volgens het Vlaams Vredesinstituut zeker in het geval van België genuanceerd worden. "Enerzijds vond er geen rechtstreekse uitvoer van vuurwapens en munitie naar Saoedi-Arabië plaats in 2020, mede omdat ngo's verschillende van deze vergunningen succesvol aanvochten bij de Raad van State. Anderzijds vergunde de Waalse overheid wel nog voor 1,8 miljard euro aan uitvoer van geschutskoepels naar Canada, terwijl deze ook bestemd zijn voor Saoedi-Arabië. Hoewel ook deze vergunningen aanvankelijk geschorst werden door de Raad van State, besliste de Waalse overheid toch deze vergunningen uit te reiken." De uitvoer van geschutskoepels kadert in een langlopend contract dat het Luikse bedrijf Cockerill in 2015 afsloot met het Canadese General Dynamics voor een totale waarde van 3,4 miljard euro. "Het voorbeeld illustreert dat het voor een overheid zeer moeilijk is om contractuele verbintenissen uit het verleden te herzien, zelfs wanneer de toestand in het land van eindgebruik drastisch gewijzigd is", aldus Diederik Cops. (Belga)

Met meer dan 30.000 afgeleverde vergunningen voor een totale waarde van bijna 167 miljard euro blijft de EU een belangrijke exporteur van militaire uitrusting en technologie, aldus het 23e EU-jaarrapport. En dat ondanks het ontbreken van de Britse uitvoer die in 2019 nog afklokte op een waarde van circa 6 miljard euro. De Belgische wapenuitvoer bleef stabiel rond 2,9 miljard euro in 2020. Vanwege gerechtelijke uitspraken droogde de rechtstreekse export van kleine en lichte wapens en munitie vanuit België naar Saoedi-Arabië bijna volledig op. De nieuwe cijfers zijn voor Diederik Cops, onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut, geen verrassing. "De defensie-industrie werkt met erg langlopende contracten. Een eventuele impact van COVID-19 zal zich dus wellicht pas later in de cijfers laten voelen. Voorlopig lijkt de internationale wapenhandel veel minder te hebben geleden dan de meeste andere economische sectoren", stelt het instituut in een persbericht. Wél merkbaar is de impact van een groeiende Europese consensus omtrent het strenger beoordelen van wapenexport naar het Midden-Oosten. Zo werden er in 2020 nog slechts 220 vergunningen voor wapenuitvoer vanuit de EU naar Saoedi-Arabië afgeleverd. In 2015, voor het begin van de oorlog in Jemen, ging het nog over 835 vergunningen. Enkel Frankrijk, en in (veel) beperktere mate Spanje en Italië, leveren nog substantiële hoeveelheden militair materieel aan de Saoedi's. Die evolutie moet volgens het Vlaams Vredesinstituut zeker in het geval van België genuanceerd worden. "Enerzijds vond er geen rechtstreekse uitvoer van vuurwapens en munitie naar Saoedi-Arabië plaats in 2020, mede omdat ngo's verschillende van deze vergunningen succesvol aanvochten bij de Raad van State. Anderzijds vergunde de Waalse overheid wel nog voor 1,8 miljard euro aan uitvoer van geschutskoepels naar Canada, terwijl deze ook bestemd zijn voor Saoedi-Arabië. Hoewel ook deze vergunningen aanvankelijk geschorst werden door de Raad van State, besliste de Waalse overheid toch deze vergunningen uit te reiken." De uitvoer van geschutskoepels kadert in een langlopend contract dat het Luikse bedrijf Cockerill in 2015 afsloot met het Canadese General Dynamics voor een totale waarde van 3,4 miljard euro. "Het voorbeeld illustreert dat het voor een overheid zeer moeilijk is om contractuele verbintenissen uit het verleden te herzien, zelfs wanneer de toestand in het land van eindgebruik drastisch gewijzigd is", aldus Diederik Cops. (Belga)