Volgens het rapport verliest de hele Europese Unie jaarlijks 900 miljard euro aan corruptie. In België staat de teller op 21 miljard euro of zo'n zes procent van het bruto binnenlands product. In absolute cijfers spant Italië de kroon met een geraamd verlies van 236 miljard euro. In verhouding tot het bbp is de impact het grootst in Roemenië. Daar zou 15 procent verloren gaan aan corruptie. Nederland staat onderaan met een impact van amper 0,76 procent. "Corruptie is geen onschuldig, marginaal of duister fenomeen", stelt Europarlementslid Bart Staes. "Het is een kanker die de cohesie van samenleving aanvreet. België verliest ruim 20 miljard euro, ofwel drie keer het budget dat we aan werklozen uitgeven, of de helft van ons totale budget voor volksgezondheid. Het is hoog tijd dat Europese instellingen en nationale overheden dit fenomeen veel ernstiger gaan nemen." De Europese groenen breken onder meer een lans voor een betere bescherming van klokkenluiders, een versterking van de slagkracht van de Europese antifraudedienst Olaf, meer controle op de besteding van Europese steunfondsen in de lidstaten en een jaarlijkse evaluatie van het anticorruptiebeleid van de lidstaten. De cijfers in het rapport zijn in opdracht van de Europese groenen verzameld door experten en consultants, die deels werkten op basis van openbare Europese statistieken en publicaties. In de cijfers worden ook onrechtstreekse kosten verrekend, zoals het verlies aan belastinginkomsten. (Belga)

Volgens het rapport verliest de hele Europese Unie jaarlijks 900 miljard euro aan corruptie. In België staat de teller op 21 miljard euro of zo'n zes procent van het bruto binnenlands product. In absolute cijfers spant Italië de kroon met een geraamd verlies van 236 miljard euro. In verhouding tot het bbp is de impact het grootst in Roemenië. Daar zou 15 procent verloren gaan aan corruptie. Nederland staat onderaan met een impact van amper 0,76 procent. "Corruptie is geen onschuldig, marginaal of duister fenomeen", stelt Europarlementslid Bart Staes. "Het is een kanker die de cohesie van samenleving aanvreet. België verliest ruim 20 miljard euro, ofwel drie keer het budget dat we aan werklozen uitgeven, of de helft van ons totale budget voor volksgezondheid. Het is hoog tijd dat Europese instellingen en nationale overheden dit fenomeen veel ernstiger gaan nemen." De Europese groenen breken onder meer een lans voor een betere bescherming van klokkenluiders, een versterking van de slagkracht van de Europese antifraudedienst Olaf, meer controle op de besteding van Europese steunfondsen in de lidstaten en een jaarlijkse evaluatie van het anticorruptiebeleid van de lidstaten. De cijfers in het rapport zijn in opdracht van de Europese groenen verzameld door experten en consultants, die deels werkten op basis van openbare Europese statistieken en publicaties. In de cijfers worden ook onrechtstreekse kosten verrekend, zoals het verlies aan belastinginkomsten. (Belga)