De beslissing tot seponering was in 63,48 procent van de gevallen ingegeven door een technische reden, zoals het ontbreken van een misdrijf, onvoldoende bewijzen of daders onbekend. In de overige gevallen werd geseponeerd om opportuniteitsredenen (beperkte maatschappelijke weerslag, toestand inmiddels geregulariseerd...). In de overige zaken werd vier keer geseponeerd onder bepaalde voorwaarden, drie keer werd een minnelijke schikking voorgesteld, vier keer 'een bemiddeling in strafzaken' georganiseerd en twaalf keer 'een terbeschikkingstelling' opgelegd. In 2015 kregen de correctionele parketten 77 nieuwe zaken te verwerken met een homofoob karakter. Dat zijn er minder dan in 2014 (90). (Belga)

De beslissing tot seponering was in 63,48 procent van de gevallen ingegeven door een technische reden, zoals het ontbreken van een misdrijf, onvoldoende bewijzen of daders onbekend. In de overige gevallen werd geseponeerd om opportuniteitsredenen (beperkte maatschappelijke weerslag, toestand inmiddels geregulariseerd...). In de overige zaken werd vier keer geseponeerd onder bepaalde voorwaarden, drie keer werd een minnelijke schikking voorgesteld, vier keer 'een bemiddeling in strafzaken' georganiseerd en twaalf keer 'een terbeschikkingstelling' opgelegd. In 2015 kregen de correctionele parketten 77 nieuwe zaken te verwerken met een homofoob karakter. Dat zijn er minder dan in 2014 (90). (Belga)