De Vlaamse Waterweg investeerde al 13,1 miljoen euro in de opwaardering van het kanaal Roeselare-Leie. Dat bedrag diende voor de vernieuwing van de bedrijfsinfrastructuur en voor een groot deel aan onderhoudsmiddelen. Die investering moet het voor ondernemingen in de kanaalzone aantrekkelijker maken om te kiezen voor vrachtvervoer via het water. Het opwaarderen van het kanaal Roeselare-Leie past binnen het project Seine-Schelde. Daarbij worden kaaimuren en oevers heraangelegd en gerenoveerd, worden bruggen herbouwd en wordt het kanaal verdiept. De sluiscapaciteit in Ooigem verhoogt. Dat zal binnenvaart met schepen met een laadvermogen tot 3.000 ton mogelijk maken. Tegen de zomer van 2021 zullen de werken aan overslagcentrum River Terminal in Roeselare alvast afgerond zijn. Verder wordt ook een taskforce Kanaalzone opgericht. "Onder impuls van de taskforce wordt de kanaalzone nog meer uitgebouwd tot economische motor voor de regio. Het bundelen van de krachten en het betrekken van alle mogelijke gebruikers, bewoners en belanghebbenden moet meer duurzame bedrijvigheid opleveren en de hele omgeving van het kanaal meer leefbaar maken", aldus Peeters. (Belga)

De Vlaamse Waterweg investeerde al 13,1 miljoen euro in de opwaardering van het kanaal Roeselare-Leie. Dat bedrag diende voor de vernieuwing van de bedrijfsinfrastructuur en voor een groot deel aan onderhoudsmiddelen. Die investering moet het voor ondernemingen in de kanaalzone aantrekkelijker maken om te kiezen voor vrachtvervoer via het water. Het opwaarderen van het kanaal Roeselare-Leie past binnen het project Seine-Schelde. Daarbij worden kaaimuren en oevers heraangelegd en gerenoveerd, worden bruggen herbouwd en wordt het kanaal verdiept. De sluiscapaciteit in Ooigem verhoogt. Dat zal binnenvaart met schepen met een laadvermogen tot 3.000 ton mogelijk maken. Tegen de zomer van 2021 zullen de werken aan overslagcentrum River Terminal in Roeselare alvast afgerond zijn. Verder wordt ook een taskforce Kanaalzone opgericht. "Onder impuls van de taskforce wordt de kanaalzone nog meer uitgebouwd tot economische motor voor de regio. Het bundelen van de krachten en het betrekken van alle mogelijke gebruikers, bewoners en belanghebbenden moet meer duurzame bedrijvigheid opleveren en de hele omgeving van het kanaal meer leefbaar maken", aldus Peeters. (Belga)