Zorgnet-Icuro zei maandag dat het de mogelijkheid om gezonde bewoners onder te brengen in aparte opvangcentra wil laten onderzoeken. Onder meer de christelijke vakbond ACV vond dat voor het zorgpersoneel geen goed idee. "We beseffen dat een dergelijke maatregel heel ingrijpend kan zijn voor de bewoners en medewerkers. Het is absoluut niet de bedoeling om gezonde bewoners stelselmatig onder te brengen in aparte centra", verduidelijkt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. Cloet verwijst daarvoor naar de richtlijnen van de Vlaamse overheid van 10 april voor de organisatie van de zorg in de woonzorgcentra bij besmettingen. Daaruit blijken vier scenario's mogelijk, naargelang het aantal besmettingen. Bij heel weinig besmettingen moeten besmette bewoners in isolatie op hun individuele kamer verblijven. Andere mogelijkheden zijn besmette bewoners intern verhuizen en samenbrengen op een aparte afdeling of in een gemeenschappelijke woonruimte. De laatste optie stelt dat woonzorgcentra onderling met zorgvoorzieningen kunnen samenwerken om besmette en niet-besmette bewoners van elkaar af te zonderen, eventueel op een aparte al dan niet nieuw in te richten locatie, klinkt het. Volgens Zorgnet-Icuro kan het laatste scenario dus betekenen dat "in zeer uitzonderlijke gevallen" niet-besmette bewoners ook buiten het woonzorgcentrum worden samengebracht. Dat scenario kan vanuit het gezondheids- en veiligheidsperspectief opportuun zijn wanneer de grote meerderheid van hun bewoners besmet is, luidt het. "Elke situatie dient afzonderlijk te worden bekeken, in samenhang met de lokale mogelijkheden en de haalbaarheid om besmette bewoners op een veilige manier te isoleren van de niet-besmette personen. Niet elk woonzorgcentrum beschikt immers over de infrastructurele mogelijkheden om strikte cohortezorg toe te passen. Het is belangrijk om er goed over na te denken hoe we alle woonzorgcentra verder door deze crisis kunnen leiden. Hierbij moeten we ook durven bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat niet-besmette mensen gezond kunnen blijven." (Belga)

Zorgnet-Icuro zei maandag dat het de mogelijkheid om gezonde bewoners onder te brengen in aparte opvangcentra wil laten onderzoeken. Onder meer de christelijke vakbond ACV vond dat voor het zorgpersoneel geen goed idee. "We beseffen dat een dergelijke maatregel heel ingrijpend kan zijn voor de bewoners en medewerkers. Het is absoluut niet de bedoeling om gezonde bewoners stelselmatig onder te brengen in aparte centra", verduidelijkt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. Cloet verwijst daarvoor naar de richtlijnen van de Vlaamse overheid van 10 april voor de organisatie van de zorg in de woonzorgcentra bij besmettingen. Daaruit blijken vier scenario's mogelijk, naargelang het aantal besmettingen. Bij heel weinig besmettingen moeten besmette bewoners in isolatie op hun individuele kamer verblijven. Andere mogelijkheden zijn besmette bewoners intern verhuizen en samenbrengen op een aparte afdeling of in een gemeenschappelijke woonruimte. De laatste optie stelt dat woonzorgcentra onderling met zorgvoorzieningen kunnen samenwerken om besmette en niet-besmette bewoners van elkaar af te zonderen, eventueel op een aparte al dan niet nieuw in te richten locatie, klinkt het. Volgens Zorgnet-Icuro kan het laatste scenario dus betekenen dat "in zeer uitzonderlijke gevallen" niet-besmette bewoners ook buiten het woonzorgcentrum worden samengebracht. Dat scenario kan vanuit het gezondheids- en veiligheidsperspectief opportuun zijn wanneer de grote meerderheid van hun bewoners besmet is, luidt het. "Elke situatie dient afzonderlijk te worden bekeken, in samenhang met de lokale mogelijkheden en de haalbaarheid om besmette bewoners op een veilige manier te isoleren van de niet-besmette personen. Niet elk woonzorgcentrum beschikt immers over de infrastructurele mogelijkheden om strikte cohortezorg toe te passen. Het is belangrijk om er goed over na te denken hoe we alle woonzorgcentra verder door deze crisis kunnen leiden. Hierbij moeten we ook durven bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat niet-besmette mensen gezond kunnen blijven." (Belga)