Een bevraging van de BEFEZO leert dat 40 procent van de zorgkundigen voor de tweede maal geconfronteerd wordt met een uitbraak. De tweede golf gaat breder in de voorzieningen dan de eerste golf: 25 procent van de zorgkundigen had geen besmettingen in de eerste golf, nu wel. "Dit hakt er zwaar in bij zorgkundigen, verpleegkundigen, hun directies en het ondersteunend personeel", luidt het. Voorts blijkt dat heel wat zorgkundigen uitvallen wegens ziekte. Velen vallen uit omdat ze positief testen en in quarantaine moeten. "Sommigen die positief testen, werken gewoon verder omdat het niet anders kan." De organisatie merkt ook dat 38 procent van de zorgkundigen aangeeft dat er heel wat personeelsleden langdurig afwezig zijn. "De rek is er volledig uit. Men wil wel nog maar men kan gewoon niet meer. Er is vooral een groot tekort aan zorgkundigen en verpleegkundigen." De zorgkundigen geven voorts aan dat er een grote nood is aan ondersteunend personeel. Er is vooral een tekort aan onderhoudspersoneel, logistiek personeel en vrijwilligers. De organisatie richt zich ook rechtstreeks tot de minister van Onderwijs: "Herwaardeer alle opleidingen tot zorgkundige in Vlaanderen. Geef meer aandacht aan het uitvoeren van zorg- en verpleegkundige handelingen in de opleiding." (Belga)

Een bevraging van de BEFEZO leert dat 40 procent van de zorgkundigen voor de tweede maal geconfronteerd wordt met een uitbraak. De tweede golf gaat breder in de voorzieningen dan de eerste golf: 25 procent van de zorgkundigen had geen besmettingen in de eerste golf, nu wel. "Dit hakt er zwaar in bij zorgkundigen, verpleegkundigen, hun directies en het ondersteunend personeel", luidt het. Voorts blijkt dat heel wat zorgkundigen uitvallen wegens ziekte. Velen vallen uit omdat ze positief testen en in quarantaine moeten. "Sommigen die positief testen, werken gewoon verder omdat het niet anders kan." De organisatie merkt ook dat 38 procent van de zorgkundigen aangeeft dat er heel wat personeelsleden langdurig afwezig zijn. "De rek is er volledig uit. Men wil wel nog maar men kan gewoon niet meer. Er is vooral een groot tekort aan zorgkundigen en verpleegkundigen." De zorgkundigen geven voorts aan dat er een grote nood is aan ondersteunend personeel. Er is vooral een tekort aan onderhoudspersoneel, logistiek personeel en vrijwilligers. De organisatie richt zich ook rechtstreeks tot de minister van Onderwijs: "Herwaardeer alle opleidingen tot zorgkundige in Vlaanderen. Geef meer aandacht aan het uitvoeren van zorg- en verpleegkundige handelingen in de opleiding." (Belga)