Van 21 december tot 10 januari waren er 108 mogelijke gevallen van allergische reactie na toediening van 4,04 miljoen eerste dosissen. Van die 108 gevallen bleken slechts 10 echte anafylactische shocks, en dus een allergische reactie. Bij zes van die tien gevallen was een opname in een ziekenhuis nodig. Op 1 miljoen injecties gaat het dus om 2,5 allergische reacties. Bij het vaccin van Pfizer waren er op 1 miljoen injecties 11,1 allergische reacties, bleek eerder al uit een studie van de CDC. Uit de analyse van de injecties met het Moderna-vaccin bleek verder nog dat de tien allergische reacties zich enkel voordeden bij vrouwen, tussen de 31 en 63 jaar. Ook bij het Pfizer-vaccin kregen enkel vrouwen zo'n reactie. Mogelijk is dat te verklaren door het feit dat meer vrouwen dan mannen het vaccin toegediend krijgen (twee op de drie zijn vrouwen). (Belga)

Van 21 december tot 10 januari waren er 108 mogelijke gevallen van allergische reactie na toediening van 4,04 miljoen eerste dosissen. Van die 108 gevallen bleken slechts 10 echte anafylactische shocks, en dus een allergische reactie. Bij zes van die tien gevallen was een opname in een ziekenhuis nodig. Op 1 miljoen injecties gaat het dus om 2,5 allergische reacties. Bij het vaccin van Pfizer waren er op 1 miljoen injecties 11,1 allergische reacties, bleek eerder al uit een studie van de CDC. Uit de analyse van de injecties met het Moderna-vaccin bleek verder nog dat de tien allergische reacties zich enkel voordeden bij vrouwen, tussen de 31 en 63 jaar. Ook bij het Pfizer-vaccin kregen enkel vrouwen zo'n reactie. Mogelijk is dat te verklaren door het feit dat meer vrouwen dan mannen het vaccin toegediend krijgen (twee op de drie zijn vrouwen). (Belga)